Huisartsenverwijsbureau Tipp

 
 
 

"Een adequaat track en trace systeem ontbreekt in de zorg. Voor een klein bedrag kunnen we een pakketje over de wereld online volgen, maar een patiënt die voor duizenden euro’s in het systeem wordt rondgezonden, kan in de zorg niet worden gevolgd. Tipp is een mooi voorbeeld hoe het wel kan worden geregeld”.
 

Achtergrond

Huisartsen zijn zich er steeds meer van bewust dat patiënten graag zelf kiezen door wie en waar ze geholpen worden. Huisartsenverwijsbureau Tipp speelt daar op in door met de patiënt in gesprek te gaan en hen te informeren over de mogelijkheden van vervolgzorg. De patiënten van huisartsen uit de regio Maastricht en Heuvelland worden sinds 2012 bij een verwijzing door de huisarts door Tipp begeleid naar een ziekenhuis, de Stadspoli of naar een andere zorgaanbieder. Vanaf april 2012 is op kleine schaal gestart met Tipp bij 10 huisartsenpraktijken, waarna het verwijsmodel medio 2012 volledig is uitgerold voor de huisartsen in de regio. De centrale coördinatie van zorg maakt het mogelijk dat Tipp vanuit de Blauwe Zorg gedachte werkt aan patiëntbegeleiding, kwaliteitsverbetering en kostenreductie.

 

Interventie:

Huisartsen-verwijsbureau TIPP

Tipp werkt voor de samenwerkende huisartsen uit de regio Maastricht en Heuvelland. De doktersassistentes van Tipp bieden patiënten van deze huisartsenpraktijken hulp en begeleiding bij een verwijzing door de huisarts naar een specialist of een andere zorgaanbieder voor verder onderzoek of behandeling. De patiënten worden hierbij objectief geïnformeerd over het aanbod van mogelijke zorgaanbieders. Het bieden van keuze informatie over vervolgzorg is een proces dat normaliter tijd kost in een huisartsenpraktijk, die in de dagelijkse praktijkvoering niet altijd beschikbaar. Huisartsen verwijsbureau Tipp kan de patiënt op dit punt dus uitgebreid begeleiden.

Ook ondersteunt Tipp de patiënten bij het maken van een afspraak. Voorheen moesten deze patiënten zelf een afspraak maken bij een specialist of zorgaanbieder als ze verwezen werden door hun huisarts.  Kortom: Tipp zet zich in voor een verbetering van de positie van de patiënt door het vergemakkelijken van (digitale) zorgverwijs- en informatiestromen tussen verwijzers, patiënten en zorgaanbieders en door het inzichtelijk maken van de inhoud en kwaliteit van diverse zorgaanbieders.
Verder betrekt Tipp zowel de verwijzer als de vervolgzorgaanbieder actief en informeert hen over het verwijsproces. Hierdoor heeft de huisarts meer zicht op de verwijzing omdat hij/zij door Tipp wordt geïnformeerd over de gemaakte afspraak.

In de regio Maastricht-Heuvelland regelt Tipp de verwijzingen van de patiënt naar: 

  • Alle specialismen op de Stadspoli;
  • De POH GGZ Jeugd en de POH GGZ Verslavingszorg;
  • Alle andere vervolgzorg aanbieders zoals ziekenhuizen, psychologen praktijken etc.
TIPP_logo.gif
 

Voor meer informatie kijk op: www.tipp.nl

Documenten
Factsheet “Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënten Platform (TIPP) vanuit patiëntenperspectief”.
Master stage-onderzoek bij ZIO, september 2015.

Publicaties over  Tipp

 

Contact

Remy Rousseau
Operationeel manager TIPP

T: 043-3506929
M: 06-51392408
E: r.rousseau@zio.nl
www.tipp.nl