“Blauwe zorg. Samen op weg naar duurzame zorg”

 
 
 

Betere zorg tegen lagere kosten

Blauwe Zorg is op 1 januari 2013 gestart in Maastricht-Heuvelland als een van de negen proeftuinen van VWS, gericht op het realiseren van betere zorg tegen lagere kosten. De hoofddoelstelling is, net als bij alle andere proeftuinen,  om zorg te optimaliseren volgens het zogenaamde triple aim principe van Berwick et al. Dit principe stelt dat er drie doelen simultaan worden nagestreefd:  een betere gezondheidstoestand van de patiënt, betere kwaliteit van zorg bij lagere of gelijke zorgkosten.

Blauwe Zorg is geen project, maar veel meer een beweging en een gedachtengoed waarin we duurzaamheid binnen de gezondheidszorg willen bewerkstelligen. De focus ligt hierbij niet op minder zorg leveren, maar op het anders inrichten van de zorg.

Binnen Blauwe Zorg hebben we ons laten inspireren door het milieu waar een term als groene stroom ons duidelijk heeft gemaakt wat duurzaamheid is. In het milieu doen we allerlei dingen om de aarde bewoonbaar te houden voor onszelf en voor onze kinderen. Díe gedachte willen we ook in de zorg: “Hoe houden we de zorg nou voor iedereen toegankelijk, niet alleen nu maar ook in de toekomst?” En dan niet door minder zorg te leveren, maar door met name de zorg op een andere manier in te richten.