Initiatiefnemers

 
 

Kansrijke interventies in de regio stimuleren en samen uitrollen

Initiatiefnemers zijn zorgverzekeraar VGZ, Maastricht UMC+, Huis voor de Zorg en ZIO, Zorg In Ontwikkeling. Deze samenwerking borduurt voort op jarenlange ervaring die in de regio al is opgedaan op het gebied van samenwerking tussen de eerste en tweede lijn.

Inmiddels zijn hierbij aangesloten de regionale apothekers, verenigd in Coöperatie Zorggroep Mosapharma, de gemeente Maastricht, Envida, GGZ-instellingen, GGD Zuid Limburg en zorgverleners in het sociale domein zoals maatschappelijk welzijnsorganisatie Radar en Trajekt.

ZIO is een eerstelijnsorganisatie waar 81 gevestigde huisartsen (RHZ), 150 fysiotherapeuten (Fy’net) en 25 diëtisten (Die’net) uit Maastricht-Heuvelland aan verbonden zijn.