Initiatiefnemers

 
 

Kansrijke interventies in de regio stimuleren en samen uitrollen

Initiatiefnemers zijn zorgverzekeraar VGZ, Maastricht UMC+, Burgerkracht Limburg, Zorg In Ontwikkeling (ZIO). Deze samenwerking borduurt voort op jarenlange ervaring die in de regio al is opgedaan op het gebied van samenwerking tussen de eerste en tweede lijn.

Inmiddels zijn hierbij aangesloten de regionale apothekers, verenigd in Coöperatie Zorggroep Mosapharma, de gemeente Maastricht, Envida, GGZ-instellingen (Mondriaan, Met GGZ en Leger des Heils), GGD Zuid Limburg en zorgverleners in het sociale domein zoals Levanto, Radar, Xonar en Trajekt.

ZIO is een eerstelijnsorganisatie waar alle gevestigde huisartsen (RHZ), fysiotherapeuten (Fy’net) en diëtisten (Die’net) uit Maastricht-Heuvelland aan verbonden zijn.