Artikel GGZ Medisch Contact

In Medisch Contract van september 2017 heeft een artikel gestaan dat de pyschiatrie een kleinschalig aanpak nodig heeft. Hier hebben professionals in de regio, waaronder Charles Wijnands, aan meegewerkt. Klik hier.

foto artikel medisch contact.png