Magazine 'Blauwe zorg in de wijk': de beweging naar duurzame zorg is in gang gezet

Met genoegen presenteren we ons magazine “Blauwe zorg in de wijk. Samen op weg naar een positief gezond Maastricht!”

U wordt meegenomen in de beweging die we vanaf najaar 2016  in vier Maastrichtse wijken in gang hebben gezet naar duurzame en effectieve zorg met de vraag van de burger als uitgangspunt. Het is een experiment waarin we een andere mindset bij zorgverleners en burgers proberen te realiseren, uitgaande van mogelijkheden in plaats van beperkingen.

 Met de pilot Blauwe Zorg in de wijk pakken de gemeente Maastricht, zorgverzekeraar VGZ en regionale zorgaanbieders de uitdaging samen aan, mede ondersteund door cofinanciering van de Provincie Limburg. Een experiment waarmee we hopen èchte innovaties te realiseren; in gedrag, in werkwijze en in de manier waarop we naar problemen van burgers kijken.

Waar staan we nu? Wat willen we realiseren in de wijken en hoe doen we dat?
Acht projecten zijn inmiddels gestart in de vier wijken en de eerste resultaten worden in dit magazine aan u gepresenteerd. Betrokken, enthousiaste, medewerkers vertellen u dit aan de hand van interviews.

Wij hopen u te inspireren met dit magazine!
Klik hier om het magazine te lezen! Wilt u een magazine per post ontvangen, stuur dan een mail naar g.smeets@zio.nl.

foto magazine rechthoek.jpg