Gezinnen met veel zorg- en hulpverlening en hoge kosten wat kunnen we daarvan leren?

Dit artikel uit magazine Blauwe zorg geeft u een goede kijk op de stapeling van de zorg bij bepaalde gezinnen. De resultaten laten zien hoe hoog de kosten zijn en hoe gefragmenteerd de zorg is. En deze vier Maastrichtse gezinnen zijn geen uitzondering. De moeite waard voor iedereen om te lezen. Klik hier.

Figuur: Geïndiceerde ondersteuning per huishoudens (dit zijn er vier) vanuit het gemeentelijk Sociaal Domein. Bron. Arrangementenmonitor Maastricht 2018.

Figuur: Geïndiceerde ondersteuning per huishoudens (dit zijn er vier) vanuit het gemeentelijk Sociaal Domein. Bron. Arrangementenmonitor Maastricht 2018.