Op zoek naar gezondheidsambassadeurs in de wijken

Bij het project ‘Gezondheidsambassadeurs’ leid je een aantal actieve buurtbewoners op tot ‘gezondheids-ambassadeurs’, om op verschillende manieren informatie te verzamelen en te kijken naar Positieve Gezondheid in de buurt. Bij eerdere soortgelijke projecten is gebleken dat er een toename is van kennis, buurtontwikkeling en ervaren gezondheid van de ambassadeurs.
Het project gaat starten in november 2018 met 10-15 mensen en zal bestaan uit een aantal trainingen (met hapje en drankje), een periode van data verzameling en een afsluitende bijeenkomst waar bevindingen worden gedeeld met elkaar met een lekker etentje. Wil je ook meedoen of meer informatie? Neem dan contact op met Sanne Grootjans, 06-34339819 (email: s.grootjans@maastrichtuniversity.nl of blauwezorg@gmail.com), er zijn nog een paar plekjes vrij!

ambassadeurs.png