Taskforce Zorg Op de Juiste plek biedt minister rapport aan

Waar liggen kansen om de zorg beter en efficiënter te organiseren, tegen lagere kosten? Op initiatief van het ministerie van VWS is begin van dit jaar een Taskforce geformeerd die zich heeft gebogen over het thema 'de juiste zorg op de juiste plaats'.
De Taskforce bestond vooral uit experts uit alle disciplines van het medische domein. Vanuit de eerstelijnsgezondheidszorg nam Guy Schulpen deel, medisch directeur van ZIO Zorg in Ontwikkeling. Hij werd gevraagd om op persoonlijke titel deel te nemen. Omdat alle experts deelnamen op persoonlijke titel, kon de Taskforce over belangen van domeinen en belangen van organisaties heen kijken. 

De Taskforce 'Zorg Op de Juiste plek' bood op 6 april j.l. minister Bruins haar rapport aan.
Download het Rapport van de Taskforce: De juiste zorg op de juiste plek
 

V.l.n.r: Willem de Boer, Bruno Bruins (minister voor Medische Zorg en Sport), Guy Schulpen en Joris van Eijck

V.l.n.r: Willem de Boer, Bruno Bruins (minister voor Medische Zorg en Sport), Guy Schulpen en Joris van Eijck