Interviews bij de bewoners van de vier pilot wijken

Sanne Grootjans doet onderzoek naar de pilot Blauwe Zorg in de wijk en geeft elke nieuwsbrief een ‘kijkje’ in haar vorderingen en bezigheden. Deze keer vertelt Sanne iets over haar interviews welke ze aan het houden is met de bewoners van de vier pilot wijken.

Sanne: ‘De afgelopen vier weken ben ik (o.a.) bezig geweest met het afnemen van een ‘needs assessment’ bij de bewoners van de vier pilot wijken. Een needs assessment kan een goed beeld geven van wat er speelt in een buurt en wat de bewoners nodig hebben. Dit is weer belangrijk voor de ontplooiing en evaluatie van de pilot om te kijken of de projecten aansluiten bij de behoeftes van de bewoners’.  
Op dit moment zijn er dertien bewoners geïnterviewd in gesprekken van ongeveer 45 minuten met als onderwerp ‘gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven’. De gesprekken zijn opgenomen en geheel uitgeschreven (getranscribeerd). De volgende stap is het analyseren van de interviews om besproken thema’s naar boven te krijgen. Dit analyseren wordt gedaan met een speciaal computerprogramma voor kwalitatief onderzoek (Nvivo)’. 
Op de vraag of Sanne al bepaalde (veelbesproken) onderwerpen of thema’s kan duiden geeft Sanne aan dat het breder kijken naar gezondheid belangrijk lijkt te zijn voor de bewoners. ‘Veel mensen geven aan zich gezond te voelen als het goed gaat met hun gezin en als ze hun sociale contacten goed kunnen onderhouden. Het fysieke aspect speelt natuurlijk ook een rol, maar andere aspecten zoals; omgeving, familie, meedoen zijn net zo belangrijk, al dan niet belangrijker’. De groene loper komt ook vaker ter sprake ‘verandering in omgeving wordt ook vaker genoemd als bevorderende en belemmerende factor voor gezondheid. Aan de ene kant geven bewoners aan dat er veel is weggegaan door de loop der jaren (supermarkten, huizen etc) wat niet bevorderend werkt voor de ervaren gezondheid. Aan de andere kant geven ook weer veel mensen aan dat de groene loper een mooie aanvulling is op de omgeving’. Sanne gaat nog door met het interviewen van mensen totdat er ‘dataverzadiging’ optreedt, wat wil zeggen dat er geen nieuwe thema’s meer naar boven komen.

Wordt vervolgd dus…. Mocht u nu al meer willen weten of vragen of opmerkingen hebben mag u mailen naar s.grootjans@maastrichtuniversity.nl

 

fot artikel sanne.jpg