Artikel over "Professionals aan zet" binnen Blauwe zorg in de wijk

Wittevrouwenveld, Wyckerpoort, Nazareth en Limmel. Dat zijn de Maastrichtse wijken waar de pilot actief is rond Blauwe Zorg. De insteek daarbij: op een innovatieve manier werken aan een betere gezondheidstoestand van bewoners en een betere kwaliteit van zorg bij lagere zorgkosten. Lees hier het interview met Ingeborg Wijnands (ZIO) en Bianca Vaessen (gemeente Maastricht) uit het blad Content juli 2018.

foto bianca en ingeborg.png