Opdrachten uitgevoerd door studenten Zuyd Hogeschool

Studenten van de Zuyd Hogeschool hebben afgelopen half jaar vier opdrachten uitgevoerd in het kader van de pilot Blauwe zorg in de wijk. Dit is gedaan onder de naam “Architect in de wijk 2.0”.
Zij hebben:

  • wijkanalyses gemaakt van Limmel en Nazareth

  • een onderzoek gedaan naar hoe je "trots op Nazareth" kunt meten bij bewoners

  • de toegankelijkheid van Limmel en Nazareth onderzocht en

  • een onderzoek gedaan naar bestemmingsplan van Limmel (Hoolhoes en Campus).

Alle bevindingen worden momenteel in een rapport gebundeld!

Nu al geïnteresseerd in een van deze opdrachten? Stuur een mail naar g.smeets@zio.nl.


Overzicht huurwoningen wijk Limmel en hun coöperaties

Overzicht huurwoningen wijk Limmel en hun coöperaties