Samenwerking huisarts en sociaal team geïntensiveerd

Sinds voorjaar 2019 werken de twee huisartsenpraktijken van Blauwe Zorg in de Wijk nauw samen met de sociale teams in de Blauwe Zorg wijken. Dat lijkt vanzelfsprekend, tóch was de praktijk anders.

Aanleiding

Patiënten komen bij de huisarts meestal met lichamelijke of psychische klachten. Regelmatig blijken deze vragen echter, direct of indirect, betrekking te hebben op andere leefgebieden zoals dagelijks functioneren, meedoen, kwaliteit van leven, financiële problemen en zingeving (domeinen positieve gezondheid). Dan heeft de huisarts meer informatie en ondersteuning nodig om de juiste inzet van zorg en ondersteuning te kunnen inzetten. Hiervoor kan de huisarts het sociaal team inzetten.
Een tweede aanleiding was een gesprek met de Kredietbank Limburg. Zij zagen mogelijkheden om eerder financiële problemen te signaleren, bijvoorbeeld via het consult bij de huisarts. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen met schulden zich pas na 3 tot 5 jaar melden bij een Kredietbank of andere instantie. En net zo als bij veel problemen geldt, hoe eerder het aangepakt wordt, hoe sneller het opgelost kan zijn.

Financiële problemen kunnen door verschillende gebeurtenissen ontstaan. Voor een huisarts is het bijna onmogelijk om goed uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn om de financiële als ook andere sociale vraagstukken aan te pakken. Wat de huisarts wel kan doen is de problematiek signaleren en bespreken met de patiënt of hij/zij daar ondersteuning bij zou willen hebben. Daarom is de samenwerking gezocht met de sociale teams.

Het sociaal team

In de twee Blauwe zorg wijken zijn twee sociale teams actief. Een sociaal team is een netwerkorganisatie waar verschillende organisaties hun deskundigheid aan leveren. Daardoor is er binnen het sociaal team een brede kennis voorhanden, zowel van formele als informele voorzieningen.

Samenwerking huisarts-sociaal team

De huisartsen uit de pilot wijken Blauwe zorg hebben aangegeven graag één aanspreekpunt binnen het sociaal team willen hebben. En dat is nu zo afgesproken. Met deze contactpersoon hebben de huisartsen nu structureel overleg om casuïstiek te bespreken. Hiernaast kan de huisarts via hem/haar casussen inbrengen die naar het sociaal team doorgezet worden..

Door de samenwerking willen we proberen om vraagstukken zo vroeg mogelijk te signaleren om inzet van zwaardere zorg te voorkomen.

De twee sociale teams houden bij hoeveel en welke vragen, casuïstiek via de huisarts bij hen binnen komt, op welk leefgebied het vraagstuk betrekking heeft en welke afspraken zij samen met de buurtbewoner maken om het vraagstuk aan te pakken. Daarbij maken zij gebruik van positieve gezondheid.

Financiële problematiek

Indien de huisarts constateert dat er sprake is van financiële vraagstukken, dan kan de contactpersoon via het sociaal team de Kredietbank Limburg er bij halen. De kredietbank stelt expertise beschikbaar om mee te denken bij het vraagstuk. Bij complexe vraagstukken zal de Kredietbank de begeleiding overnemen rondom het financiële vraagstuk.

Meer informatie over de sociale team?

Klik hier voor het sociaal team Wittevouwenveld-Wyckerpoort
Klik hier voor het sociaal team Nazareth-Limmel

Contactpersoon Blauwe zorg in de wijk: Bianca Vaessen, programmamanager

61016749_768556123540774_7660831877661458432_n (1).jpg
43471375_1119267838222496_4326767478672719872_o.jpg