Uitnodiging regiobijeenkomst Merkbaar Beter Thuis VWS op 12 september a.s

Wij presenteren u namens het ministerie van VWS en de VNG, en mede namens wethouder Mara de Graaf-van Haasen van gastgemeente Maastricht, de uitnodiging voor de regiobijeenkomst Merkbaar Beter Thuis op donderdag 12 september voor de regio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg. De regiobijeenkomst vindt van 09.00 uur tot 13.30 uur plaats bij Buitenplaats Vaeshartelt in Maastricht.

Aan de slag met verbeterpunten in de uitvoeringspraktijk van de zorg en ondersteuning thuis (18+)

We gaan in deze bijeenkomst graag gezamenlijk met elkaar aan de slag met een aantal verbeterpunten in de uitvoeringspraktijk van de zorg en ondersteuning thuis (18+).
Het perspectief van de cliënt staat centraal in deze bijeenkomst. Zie de bijlagen voor de uitnodigingsbrief en nadere informatie over de bijeenkomst.

Voor wie?
Als inwoner/cliënt met zorg en ondersteuning thuis of als vertegenwoordiger van een van de organisaties in het speelveld van zorg en ondersteuning in de regio, willen we u via deze mail van harte uitnodigen om deel te nemen aan de bijeenkomst.
Hierbij moet u denken aan de lokale toegang, wijkverpleging, cliëntenorganisaties, advies/Wmo-raden, Wmo-zorgaanbieders/hulpmiddelencentra, mantelzorgcentra, etc.

Aanmelden mogelijk tot en met uiterlijk 19 augustus a.s.!

U bent van harte uitgenodigd zich aan te melden voor deze bijeenkomst via de website www.merkbaarbeterthuis.nl. Een uitgebreide uitnodiging treft u hier aan,
Meer informatie mbt deze uitnodiging treft u hier aan.

Voor deelname aan de bijeenkomst is aanmelding noodzakelijk. De deadline voor het aanmelden is maandag 19 augustus. Wij zien uit naar uw aanmelding en komst.

merkbaar beter thuis.jpg