Grenzeloos onderzoek

Sanne Grootjans doet promotieonderzoek naar de pilot blauwe zorg in de wijk. Zelf heeft Sanne ervaring als fysiotherapeut en heeft ze onderzoek gedaan in Australië en Amerika. ’’Ik onderzoek onder andere de effecten van de wijkpilot en kijk hoe deze wordt geïmplementeerd bij de bewoners, professionals en beleidsvoerders,’’ aldus Sanne Grootjans.
In het door ZonMw gesubsidieerde onderzoek meet Sanne Grootjans de effecten van de wijkpilot en kijkt ze naar het proces van de implementatie op verschillende niveaus. In haar onderzoek wordt Sanne bijgestaan door haar promotoren van de Universiteit Maastricht en de GGD Zuid-Limburg; Prof Dr. Maria Jansen, Prof. Dr. Dirk Ruwaard en Dr. Mandy Leurs-Stijnen.

Van Arizona naar Maastricht
In het onderzoek naar de wijkpilot meet Sanne Grootjans de effecten van de wijkpilot en kijkt ze naar het proces van de implementatie op verschillende niveaus. In Amerika heeft Sanne vier maanden op een militaire compound gezeten in het Apache reservaat van de Native Americans. In Australië heeft ze onderzoekservaring opgedaan in het prestigieuze onderzoeksteam van Chris Maher welke onderzoek doet naar chronische (lage rug) pijn. Toch is ze teruggekeerd naar haar geboortestad Maastricht om in eerste instantie aan de slag te gaan als fysiotherapeut en dan nu als onderzoeker. Sanne Grootjans: ’’De pilot blauwe zorg in de wijk gaat over efficiënte en persoonsgerichte zorg, bedoeld om de zorg meer vanuit de burger te laten ontstaan in plaats van uit de instanties, dit sprak me erg aan toen ik voor de eerste keer las over de pilot. Ook ben en blijf ik toch eigenlijk wel een echte Sjeng (geboren Maastrichtenaar), dus hoe mooi is het om iets te kunnen betekenen voor je stad en daarnaast ook nog voor de gezondheidszorg in het algemeen’. Ook valt het me op dat iedereen echt dezelfde basisbehoeftes heeft, waar je ook bent. Om te beginnen natuurlijk een dak boven je hoofd, eten en financiële zekerheid, maar daarnaast ook sociale contacten, liefde en veiligheid. Het wordt vaak onderschat wat voor een impact bovenstaande factoren hebben op de gezondheid van iemand. Je kan iemand nog zo goed behandelen en de beste adviezen geven, maar als iemand schulden heeft en zich zorgen maakt of hij de hypotheek wel kan betalen deze maand, gaat die hoofdpijn of rugpijn niet weg’’.

Ervaringen uit de praktijk
Grootjans geeft aan tijdens haar werk als fysiotherapeut vaker tegen bureaucratische rompslomp te zijn aangelopen, iets wat de pilot probeert aan te pakken. Sanne Grootjans blikt terug: ’’Soms was er voor een patiënt een bepaalde behandeling het beste, maar dan was dit lastig te realiseren omdat dit dan net buiten het protocol viel. Als fysiotherapeut liep ik dan wel die extra mijl om het allemaal toch voor elkaar te krijgen, maar het koste wel altijd veel werk, tijd en wilskracht, je bent dan als patiënt echt aangewezen op de betrokkenheid van je zorgverlener. Ook was het soms lastig alle zorgverleners in kaart te brengen bij één persoon, dan was ik bijvoorbeeld beweegadviezen aan het geven met het doel activeren, terwijl de maatschappelijk werker tegelijkertijd het advies gaf aan dezelfde persoon om goed uit te rusten en vooral weinig te bewegen. Iedereen bedoelt het goed en werkt vanuit zijn visie, maar het mooie in deze pilot is dat er een poging wordt gedaan verbinding te leggen tussen verschillende zorgaanbieders, van de huisarts tot de wijkverpleger, van de zorgverzekeraar tot en met de gemeente. De grenzen van elk deelgebied vervagen als het ware , waardoor de zorg hopelijk efficiënter wordt”. 

Het onderzoek
De visie en het gemeenschappelijk gedachtegoed van de pilot is het model ‘positieve gezondheid’ van Machteld Huber. Positieve gezondheid kijkt niet enkel naar de klacht en het fysiek/mentaal probleem, maar kijkt bijvoorbeeld ook naar zingeving en omgevingsfactoren.

Om de effecten te meten van de pilot wordt onder andere een aantal keer een survey afgenomen onder een selecte groep, met vragen over de ervaren gezondheid, kwaliteit van leven en de kwaliteit van de zorg. Tevens worden de zorgkosten in kaart gebracht.

Voor het implementatieproces observeert Sanne Grootjans op dit moment veel overleggen tussen de bestuurders en beleidsmakers. “Op dit moment heb ik veel vergaderingen bijgewoond en het valt me op hoe gedreven iedereen is.  Het meest belangrijk zijn natuurlijk wel de professionals en de burgers, zij moeten het gaan doen en oppakken, ik kan ook niet wachten om meer de werkvloer op te gaan”.

sanne onderzoek.jpg

Meer informatie
Wilt u wat meer te weten komen over het onderzoek of over Sanne of heeft u misschien een goede suggestie aarzel dan niet om contact op te nemen (email: s.grootjans@maastrichtuniversity.nl of telefoon: 06-54252025)