Positieve gezondheid in de regio

In het blad Praktijk is in december 2017 een interview met Machteld Hubert over Positieve Gezondheid verschenen. “Wat maakt deze benadering met het spinnenweb zo bijzonder? Hoe wordt deze beweging in gang gezet in Limburg?” Binnen het Maastrichtse project "Blauwe Zorg in de wijk" vormt Positieve Gezondheid de rode draad. Ook de POH GGZ in dienst van ZIO werken met het spinnenweb. Lees het artikel hier

machteld.jpg