Tussenrapportage Blauwe zorg in de wijk

Het is tijd voor een tussenrapportage over de pilot. Hoe ver zijn we? Wat is er allemaal gedaan en welke projecten lopen nu in de wijken? Het eerste jaar (2016/2017) heeft de bestuurlijke en financiële verankering van de pilot veel aandacht gevraagd van bestuurders en het Programmateam. Dit is nu allemaal vastgelegd en sinds de zomer 2017 is gestart met de voorbereiding en implementatie van de projecten binnen de pilot.
Lees de Tussenrapportage Blauwe zorg in de wijk, van maart 2018 hier.

Het Programmateam Blauwe zorg in de wijk

Het Programmateam Blauwe zorg in de wijk