Nieuwe projectideeën: beroepskrachten gevraagd om mee te denken!

De werkgroep “Zorg sluit beter aan” van de pilot Blauwe zorg in de wijk heeft als opdracht om aan de hand van het casussenboek te kijken of er mogelijkheden zijn om zorg anders vorm te geven. De eerste aanpassing was de Wmo spoedprocedure.

Vervolgens heeft de werkgroep nog drie projectideeën verder uitgewerkt en voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van de pilot. Het Dagelijks Bestuur is akkoord met de volgende drie projectideeën:

  1. Interventie casusgestuurd leren: doel is sessies te organiseren om de bevindingen van de werkgroep te bespreken en te leren van elkaar;

  2. Ontwikkelen van een voorstel voor behandeling voor LVB doelgroep met GGZ problematiek;

  3. Ontwikkelen van een voorstel voor meer vrije ruimte voor beroepskrachten.

Voor alle drie de projectideeën zijn we op zoek naar beroepskrachten die het een uitdaging vinden om mee te denken!
Voor projectidee 3 zijn we ook op zoek naar een projectleider.
Mocht je aan een van de drie projectideeën mee willen helpen, meld je dan aan bij bianca.vaessen@maastricht.nl.

Meer informatie over de projectideeën vind je in de bijlage, klik hier.
Meer informatie over de nieuwe trainingen Positieve Gezondheid vanaf november 2018, klik hier.

Bianca Vaessen, projectleider; Kelly Esten, sociaal team centrum; Piet Hauser, sociaal team Limmel-Nazareth

Bianca Vaessen, projectleider; Kelly Esten, sociaal team centrum; Piet Hauser, sociaal team Limmel-Nazareth