Burgerparticipatie: van denken naar doen!

De aankomende maanden gaan we met verschillende projecten van start in de wijk waarin Burgerparticipatie centraal staat. Essentieel is dat we steeds beter in staat zijn om ook, daar waar mogelijk, de projecten te verbinden en dat we de bewoners daar vanaf het eerste moment in betrekken.

Burgerparticipatie bekeken door de bril van de professional of door de bril van de burger levert verschillende en soms zelfs tegenstrijdige beelden op. Inwoners zien burgerparticipatie meer vanuit eigen kracht en passie en hebben behoefte aan het ontwikkelen van een nieuwe samenwerking tussen gemeenschap en instellingen. Professionals zijn op zoek naar hoe ze meer en verschillende inwoners het beste kunnen betrekken.

In een inspirerend gesprek met Buurtbelangen Nazareth hebben we besloten dat we zoveel mogelijk vanaf het eerste moment met elkaar gaan opstarten in de nieuwe projecten. Dat betekent ook dat de projecten nog niet dichtgetimmerd zijn maar dat bewoners met hun wensen en behoefte en ervaringen en aanbevelen direct kunnen aansluiten in de projecten.

Bijeenkomst in Nazareth op 21 oktober a.s.
Het startsein hiervoor is op 21 oktober van 1400-1600 uur in het Buurtcentrum Nazareth, Miradorplein 39 Maastricht. Er zijn gesprekstafels met verschillende thema’s en projecten waar we met elkaar onder het genot van koffie/thee, vlaai en groentesoep uitgebreid in gesprek kunnen gaan. Het doel is om naast het geven van informatie vooral een weg te vinden de projecten zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de interesses van de bewoners en een match te maken tussen de projecten en motivatie en passie van de bewoners.


Nieuwe projecten in 2018-2019 zijn:

Architect in de wijk 2.0: Dit project is een doorontwikkeling van “Architect in de wijk “tijdens de opening van de groene loper. De bedoeling is om burgers en studenten samen te laten fungeren als “architecten van de wijk”. Dit in aansluiting op met name de ambitie voor 2018 om nog meer en intensievere verbindingen met burgers te maken en ondernemende-innovatieve professionals op te leiden.Wat en hoe deze ‘architecten’, uit de leef- en systeemwereld, samen iets kunnen betekenen als ontwerpers van duurzame wijkvernieuwing, moet de tijd uitwijzen. (Limmel/Nazareth). Het is heel fijn dat Zuyd Hogeschool actief betrokken is. Studenten (social studies, HBOV, facility management, bouwkunde, civiele techniek, communicatie en mediadesign, engineering) zullen het aankomende jaar kennismaken met de wijken en met de bewoners en onbevooroordeeld en niet per se doelgerichte gesprekken voeren waardoor zij heel veel informatie krijgen over hoe de bewoner de leefbaarheid in de wijk ervaart. Anderzijds krijgen de studenten de kans om vanuit authentieke vragen de competenties te leren die horen bij een ondernemende en innovatieve professional, die de wijken in de toekomst nodig hebben. Dit gezien de complexe vraagstukken in een steeds veranderende samenleving, waarin vergrijzing en ontgroening vragen om een ontwikkelingsgerichte doelzoekende en integrale aanpak. Het heeft de voorkeur dat de studenten context based kunnen werken in een soort living lab in de betreffende wijk(en).

Nu voor later positief gezond leven: Ontwikkelingen van bewustwording en positief gezond denken bij de toekomstige ouderen (in een kwetsbare positie) waardoor zij vroegtijdig gaan nadenken over ouder worden in hun eigen omgeving. (Limmel/Nazareth)

Gezondheidsambassadeurs in de wijk. lees hier.

IMG_6127.JPG