Bijeenkomst positieve gezondheid voor leidinggevenden en beleidsmedewerkers

Op 21 februari j.l. waren meer dan 20 leidinggevenden en beleidsmedewerkers aanwezig bij een bijeenkomst in Buurtcentrum Nazareth over Positieve Gezondheid. In deze inspirerende sessie heeft Carl Verheijen, mededirecteur van Institute of Positive Health, ons meegenomen in zijn verhaal over zijn eigen drijfveer als voormalig topsporter en als directeur van een gezondheidscentrum, om zich te willen inzetten voor de verspreiding van Positieve Gezondheid. Hij heeft gesproken met ons over onze dilemma’s in het dagelijks werk bij het implementeren van Positieve Gezondheid. We hebben een aantal dilemma’s en acties uitgewerkt in concrete plannen. Helder is dat we samen een opdracht te vervullen hebben en dat we onze schouders eronder willen zetten! De aanwezigen hebben dan ook veel interesse getoond in de vervolgacties die voortkomen uit de bijeenkomst, zoals de werkgroep methodiek en registratie, de scholing train-de-trainer, en het organiseren van de coaching/intervisie. 

 Ambassadeurs Positieve Gezondheid

Veel van de aanwezigen zijn door hun eigen organisatie, en in het kader van de wijkpilot, aanwezen als “Ambassadeur Positieve Gezondheid”. Zij nemen als ambassadeur een speciale rol op zich in de verspreiding en implementatie van positieve gezondheid in de werkprocessen van de organisaties. Voor meer info zie hier.

 Coach Positieve Gezondheid

Naast deze ambassadeurs zal binnenkort  een coach de professionals op de werkvloer  “on the job” gaan begeleiden/coachen in het gebruik van positieve gezondheid, bijvoorbeeld in intervisie of  als sparringpartner. 

Voor een samenvatting van dit project, klik hier.

Contactpersoon

Anita Vermeer
Senior beleidsadviseur, GGD Zuid Limburg
Programmateam Blauwe Zorg in de wijk
T: 046 - 850 55 02 / M: 06 - 15 86 13 91
E: anita.vermeer@ggdzl.nl

carl.jpg