Werkgroep zet zich in voor Digitale Overlegtafel in de wijk

De dynamiek van multidisciplinaire samenwerking rondom de zorg voor een burger/gezin vraagt om een veilig communicatie- en interactieplatform. Een van de oplossingen kan een digitale overlegtafel oftewel een ICT-software systeem zijn waarmee veilig kan worden gecommuniceerd tussen beroepskrachten en met de cliënt. 

Waarom?

Het idee van een digitale overlegtafel oftewel een ICT-software systeem is geboren uit een behoefte in het lokale veld. De casussen uit het casussenboek en de gesprekken met burgers en beroepskrachten in Maastricht-Heuvelland laten het volgende zien:

  • De beroepskrachten in de wijken geven aan onvoldoende van elkaar te weten wie er betrokken is bij een kwetsbare burger/gezin en met welk behandelplan, bezig is.
  • Betreffende burgers en gezinnen weten het ook niet, ze zijn vaak niet in staat om dit zelf aan te geven.
  • Signalen van huisartsen die aangeven dat ze steeds vaker geconfronteerd worden met verschillende ICT-software systemen van organisaties
  • De huidige manier van werken kenmerkt zich door elkaar te informeren vaak via onveilige e-mail.

Samenwerking tussen organisaties met als doel een digitale overlegafel

Op 5 juli 2017 is in Maastricht-Heuvelland in een werksessie met 28 zorg- en hulpverleners/ beleidsmedewerkers consensus bereikt over het feit dat een digitale overlegtafel een oplossing kan bieden voor de ervaren knelpunten in multidisciplinaire samenwerking en dat men allen met éénzelfde systeem moet werken om het tot een succes te maken.
Vanaf augustus 2017 is een werkgroep van 15 medewerkers van diverse eerstelijnszorg- en welzijnsinstellingen in Maastricht en de gemeente Maastricht zich gaan verdiepen in de diverse ICT-programma’s.
Na vijf bijeenkomsten is de keuze van de grote meerderheid gevallen op één ICT-programma waarmee men denkt allen goed te kunnen gaan samenwerken en waarmee bovengenoemde knelpunten worden opgelost.  

Experiment in de blauwe zorg wijken

Op dit moment wordt met de regio Parkstad en Westelijke Mijnstreek bekeken om als regio’s samen te gaan op trekken in dit dossier, omdat dit duidelijkheid en efficiëntie voor de beroepskrachten geeft die regio overstijgend werken.
Daarnaast wordt met de betreffende ICT-ontwikkelaar besprekingen ingezet om te komen tot goede prijs- en werkafspraken.
Voor een samenvatting van dit project, klik hier
 

Contactpersoon

Ingeborg Wijnands-Hoekstra, Senior beleidsadviseur ZIO
Programmateam Blauwe Zorg in de wijk
T: 043 - 350 69 25 / T: 043 - 350 69 13 (secretariaat)
E: i.wijnands@zio.nl

 

 

 

remote-doctor.jpg