eGPO van start bij twee huisartsenpraktijken en hun netwerk

Per 1-11-2018 zijn de huisartsen en wijkverpleegkundigen van Huisartsenpraktijk Maastricht Oost (Wittevrouwenveld-Wyckerpoort) en Huisartsenpraktijk Nazareth (Limmel-Nazareth) gestart met het gebruik van eGPO als ondersteunend middel binnen het project ‘Digitale Overlegtafel’. Het project dat als doel heeft de interprofessionele samenwerking te optimaliseren. Vanaf december 2018 zijn ook andere zorgpartners betrokken en dit aantal breidt zich steeds verder uit. Momenteel zijn er zo’n 20 zorgverleners die gebruik maken  van eGPO. Gaandeweg zullen meer zorgverleners worden betrokken zodat het netwerk rondom complexe patiënten volledig betrokken en geïnformeerd is.

Deze eerste fase van de pilot is erop gericht om patiënten te includeren en de betrokken zorgpartners uit te nodigen om deel te nemen aan de ‘Digitale Overlegtafel’ middels eGPO.
De eerste ervaringen vanuit de gebruikers zijn positief. Zo was de verwachting dat het invoeren van de gegevens van de betreffende patiënten en het aanmaken van een actieplan binnen eGPO tijdrovend zou zijn, echter blijkt dit in praktijk mee te vallen. “Het is zoals bij iedere nieuwe tool even wennen, maar als je het een paar keer hebt gedaan gaat het vanzelf”; aldus een van de deelnemende huisartsen. Het is wel zaak dat er zoveel mogelijk zorgverleners die betrokken zijn bij de ingevoerde patiënten mee gaan doen zodat het ook genoeg draagvlak krijgt!

 De komende tijd zullen meer zorgverleners benaderd worden om deel te nemen.

Meer informatie?
Jeroen Huijskens, Msc
Projectbegeleider ‘Digitale Overlegtafel’
j.huijskens@zio.nl
+316 12064819

Voor meer informatie over eGPO, klik hier.

egpo.png