Evaluatie Wmo Spoedprocedure

In juni 2018 is als project binnen de pilot Blauwe Zorg in de wijk, de Wmo spoedprocedure gestart. Doel van dit project was uitzoeken om bij levensbedreigende en acute situaties die betrekking hebben op somatische en psychische problemen als het wegvallen van het netwerk/mantelzorg, direct de juiste ondersteuning ingezet kan worden door een aantal geselecteerde beroepskrachten.

Om direct de juiste zorg in te kunnen zetten, kregen zowel huisartsen als wijkverpleegkundige het mandaat om deze procedure te hanteren. Duur van het project was 6 maanden. Vervolgens zou de inzet geëvalueerd worden.

De evaluatie is afgerond onder meer aan de hand van dit formulier. De procedure is geen enkele keer ingezet. Toch stellen de gemandateerde zorgverleners voor om de procedure te behouden en gemeente breed te implementeren. Voordat deze beslissing wordt genomen, vindt er een overleg plaats met de gemandateerden en de afdeling Wmo van de gemeente Maastricht om de bevindingen te bespreken.

Meer informatie
Bianca Vaessen, Programmaleider
T: 043 - 350 41 04  
E: bianca.vaessen@maastricht.nl

gerlachus2.jpg