Resultaten en oplossingen rondom casussenboek

Op 22 januari 2019 vonden de gesprektafels met zorgverleners uit de wijken plaats. Doel van deze bijeenkomst was om het casussenboek uit 2017 (zie hier) samen met de bevindingen van de werkgroep te bespreken .

De werkgroep had namelijk geconstateerd dat een aantal casussen door wijzigingen in processen etc. niet meer voor mag komen. Een andere bevinding van de werkgroep was dat de samenwerking en communicatie tussen professionals nog veel beter kan. Bij deze bijeenkomst waren vooral professionals uit het sociale domein aanwezig.

Vanuit de gesprekstafels zijn o.a. de volgende bevindingen aangegeven:

Casus 21 kan niet meer voorkomen. Door de POH-jeugd is er een goede verbinding tussen team jeugd en de huisartsenpraktijken. POH-jeugd neemt deel aan het casuïstiekoverleg van jeugd. De verbinding met het voorliggend veld kan wel nog versterkt worden.

Alle andere bevindingen uit de gesprekstafel hebben te maken met communicatie, samenwerking en attitude. Bevindingen die o.a. benoemd zijn:

  • Toch nog te weinig ontschotten tussen organisaties. Er is concurrentie tussen organisaties. De concurrentie wordt onderling niet ervaren binnen de sociale teams;

  • Communicatie tussen professionals kan beter, er gebeurt nu veel dubbel. Hulpverleners weten van elkaar niet wat ze doen;

  • Burgers geven aan behoefte te hebben aan 1 contactpersoon/aanspreekpunt om mee te sparren en niet steeds doorgestuurd van de een naar de ander;

  • Er is onvoldoende sprake van gelijkwaardigheid tussen de verschillende beroepsgroepen.

Mogelijke oplossingen die aangedragen zijn vanuit de gesprekstafels:

  • Het spreken van dezelfde taal.

  • Werkzaamheid in dezelfde indeling van de postcodegebieden. Dit zowel in het sociale team als in je eigen werkzaamheden.(baan)

  • Terug aar het kleinschalig werken, kleinere wijken.

  • De kloof tussen de communicatie en het begrip m.b.t. het niveau van de burger is soms groot. Dit anders aanvliegen door meer begrip en rust te tonen. Mensen reageren vaak uit een emotie en onmacht.

  • Verandering van mindset.

De aanwezigen hebben deze manier van bespreken als zeer prettig ervaren. Dat betekent dat er nog een keer een dergelijke bijeenkomst georganiseerd gaat worden. Verder wordt er gekeken welk vervolg gegeven kan worden aan de bevindingen en de aangedragen oplossingen. Wordt vervolgd.

Contactpersoon:
Bianca Vaessen, Programmaleider
T: 043 - 350 41 04  
E: bianca.vaessen@maastricht.nl

PHOTO-2019-01-24-12-00-41.jpg