Positieve Gezondheid slaat aan in pilot Blauwe zorg in de wijk

Positieve Gezondheid staat voor het zoeken naar mogelijkheden in plaats van het denken in beperkingen. Het is een heel andere benadering van ziekte en gezondheid. In een interview komen de coach, trainer en een ambassadeur (buurtbewoner) aan het woord over Positieve Gezondheid in de pilot Blauwe Zorg in de Wijk . Klik hier.

G2HP19020775522.jpg