Your coach next door: Naar een gezonde leefstijl van kinderen met overgewicht 

Anita Vreugdenhil, kinderarts van het MUMC+, geeft In een interview met blad Praktijk aan hoe zij samenwerkt aan een gezonde leefstijl van kinderen die al overgewicht hebben, maar nog niet obees zijn of gezondheidsklachten hebben. "Het netwerk van Blauwe Zorg in de wijk past ‘Your Coach Next Door’ als een jas. Naast zorgverleners die betrokken zijn bij Blauwe Zorg, nemen  ook partners als Maastricht Sport, MVV, de Tapijntuin en de Jumbo deel". Klik hier voor het artikel.

ANITA V.jpg

Filmpje Blauwe Zorg in de wijk!

Het Ministerie van VWS heeft in het kader van haar programma “Juiste Zorg op de Juiste Plek” in januari 2019 een filmpje gemaakt over onze pilot Blauwe zorg in de wijk. Dit korte filmpje gaat dienen als landelijk voorbeeld!

Aan het woord komen: Margo Quadvlieg (ervaringswerker), Sanny Stauder (coach Huishoudens), Roel Kramer (directeur Sociaal gemeente Maastricht) en Robert Willemsen (huisarts, praktijk Nazareth). Zij vertellen over hun ervaringen binnen de pilot Blauwe zorg in de wijk.

Bekijk het filmpje hier.

roel kramer.jpg

Gezinnen met veel zorg- en hulpverlening en hoge kosten wat kunnen we daarvan leren?

Dit artikel uit magazine Blauwe zorg geeft u een goede kijk op de stapeling van de zorg bij bepaalde gezinnen. De resultaten laten zien hoe hoog de kosten zijn en hoe gefragmenteerd de zorg is. En deze vier Maastrichtse gezinnen zijn geen uitzondering. De moeite waard voor iedereen om te lezen. Klik hier.

Figuur: Geïndiceerde ondersteuning per huishoudens (dit zijn er vier) vanuit het gemeentelijk Sociaal Domein. Bron. Arrangementenmonitor Maastricht 2018.

Figuur: Geïndiceerde ondersteuning per huishoudens (dit zijn er vier) vanuit het gemeentelijk Sociaal Domein. Bron. Arrangementenmonitor Maastricht 2018.

Positief gezond leven doe je zo! Videoportret van Annie van de Put

In Blauwe Zorg in de Wijk gaan we in gesprek met bewoners die op inspirerende wijze vertellen over hun leven. Dit filmpje is gemaakt voor NPO/Beterou en gaat over Annie van de Put uit Wittevrouwenveld. Een begrip in de buurt! Annie is 73 jaar en geridderd in de orde van de Oranje Nassau voor haar 20 jaar vrijwilligerswerk. Op 51 jarige leeftijd kreeg zij de diagnose COPD. Bekijk hier de video.
Met dank aan Annie van de Put!

Annie van de Put

Annie van de Put

Onze eerste 'eigen' training Positieve Gezondheid van start! Aanmelden kan.

Op 1 november start de eerste training Positieve Gezondheid die speciaal ontwikkeld is voor de pilot Blauwe Zorg in de Wijk. IPH trainer i.o. Cisca van der Meijs verzorgt de scholing, samen met Joan van Hemert, ervaringsdeskundige. 
Primair zijn de trainingen voor beroepskrachten die in contact komen met patiënten /cliënten/bewoners uit de vier Maastrichtse Blauwe Zorg wijken: Wittevrouwenveld, Wyckerpoort, Nazareth, Limmel. Indien er plaats over is, kunnen ook andere beroepskrachten uit Maastricht of omstreken deelnemen.

Meer info en aanmelden: https://www.zio.nl/scholing/cursus/14545/training-positieve-gezondheid/

MCM_18082802010.jpg

Magazine 'Blauwe zorg in de wijk': de beweging naar duurzame zorg is in gang gezet

Met genoegen presenteren we ons magazine “Blauwe zorg in de wijk. Samen op weg naar een positief gezond Maastricht!”

U wordt meegenomen in de beweging die we vanaf najaar 2016  in vier Maastrichtse wijken in gang hebben gezet naar duurzame en effectieve zorg met de vraag van de burger als uitgangspunt. Het is een experiment waarin we een andere mindset bij zorgverleners en burgers proberen te realiseren, uitgaande van mogelijkheden in plaats van beperkingen.

 Met de pilot Blauwe Zorg in de wijk pakken de gemeente Maastricht, zorgverzekeraar VGZ en regionale zorgaanbieders de uitdaging samen aan, mede ondersteund door cofinanciering van de Provincie Limburg. Een experiment waarmee we hopen èchte innovaties te realiseren; in gedrag, in werkwijze en in de manier waarop we naar problemen van burgers kijken.

Waar staan we nu? Wat willen we realiseren in de wijken en hoe doen we dat?
Acht projecten zijn inmiddels gestart in de vier wijken en de eerste resultaten worden in dit magazine aan u gepresenteerd. Betrokken, enthousiaste, medewerkers vertellen u dit aan de hand van interviews.

Wij hopen u te inspireren met dit magazine!
Klik hier om het magazine te lezen! Wilt u een magazine per post ontvangen, stuur dan een mail naar g.smeets@zio.nl.

foto magazine rechthoek.jpg

Burgerparticipatie: van denken naar doen!

De aankomende maanden gaan we met verschillende projecten van start in de wijk waarin Burgerparticipatie centraal staat. Essentieel is dat we steeds beter in staat zijn om ook, daar waar mogelijk, de projecten te verbinden en dat we de bewoners daar vanaf het eerste moment in betrekken.

Burgerparticipatie bekeken door de bril van de professional of door de bril van de burger levert verschillende en soms zelfs tegenstrijdige beelden op. Inwoners zien burgerparticipatie meer vanuit eigen kracht en passie en hebben behoefte aan het ontwikkelen van een nieuwe samenwerking tussen gemeenschap en instellingen. Professionals zijn op zoek naar hoe ze meer en verschillende inwoners het beste kunnen betrekken.

In een inspirerend gesprek met Buurtbelangen Nazareth hebben we besloten dat we zoveel mogelijk vanaf het eerste moment met elkaar gaan opstarten in de nieuwe projecten. Dat betekent ook dat de projecten nog niet dichtgetimmerd zijn maar dat bewoners met hun wensen en behoefte en ervaringen en aanbevelen direct kunnen aansluiten in de projecten.

Bijeenkomst in Nazareth op 21 oktober a.s.
Het startsein hiervoor is op 21 oktober van 1400-1600 uur in het Buurtcentrum Nazareth, Miradorplein 39 Maastricht. Er zijn gesprekstafels met verschillende thema’s en projecten waar we met elkaar onder het genot van koffie/thee, vlaai en groentesoep uitgebreid in gesprek kunnen gaan. Het doel is om naast het geven van informatie vooral een weg te vinden de projecten zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de interesses van de bewoners en een match te maken tussen de projecten en motivatie en passie van de bewoners.


Nieuwe projecten in 2018-2019 zijn:

Architect in de wijk 2.0: Dit project is een doorontwikkeling van “Architect in de wijk “tijdens de opening van de groene loper. De bedoeling is om burgers en studenten samen te laten fungeren als “architecten van de wijk”. Dit in aansluiting op met name de ambitie voor 2018 om nog meer en intensievere verbindingen met burgers te maken en ondernemende-innovatieve professionals op te leiden.Wat en hoe deze ‘architecten’, uit de leef- en systeemwereld, samen iets kunnen betekenen als ontwerpers van duurzame wijkvernieuwing, moet de tijd uitwijzen. (Limmel/Nazareth). Het is heel fijn dat Zuyd Hogeschool actief betrokken is. Studenten (social studies, HBOV, facility management, bouwkunde, civiele techniek, communicatie en mediadesign, engineering) zullen het aankomende jaar kennismaken met de wijken en met de bewoners en onbevooroordeeld en niet per se doelgerichte gesprekken voeren waardoor zij heel veel informatie krijgen over hoe de bewoner de leefbaarheid in de wijk ervaart. Anderzijds krijgen de studenten de kans om vanuit authentieke vragen de competenties te leren die horen bij een ondernemende en innovatieve professional, die de wijken in de toekomst nodig hebben. Dit gezien de complexe vraagstukken in een steeds veranderende samenleving, waarin vergrijzing en ontgroening vragen om een ontwikkelingsgerichte doelzoekende en integrale aanpak. Het heeft de voorkeur dat de studenten context based kunnen werken in een soort living lab in de betreffende wijk(en).

Nu voor later positief gezond leven: Ontwikkelingen van bewustwording en positief gezond denken bij de toekomstige ouderen (in een kwetsbare positie) waardoor zij vroegtijdig gaan nadenken over ouder worden in hun eigen omgeving. (Limmel/Nazareth)

Gezondheidsambassadeurs in de wijk. lees hier.

IMG_6127.JPG

Nieuwe projectideeën: beroepskrachten gevraagd om mee te denken!

De werkgroep “Zorg sluit beter aan” van de pilot Blauwe zorg in de wijk heeft als opdracht om aan de hand van het casussenboek te kijken of er mogelijkheden zijn om zorg anders vorm te geven. De eerste aanpassing was de Wmo spoedprocedure.

Vervolgens heeft de werkgroep nog drie projectideeën verder uitgewerkt en voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van de pilot. Het Dagelijks Bestuur is akkoord met de volgende drie projectideeën:

 1. Interventie casusgestuurd leren: doel is sessies te organiseren om de bevindingen van de werkgroep te bespreken en te leren van elkaar;

 2. Ontwikkelen van een voorstel voor behandeling voor LVB doelgroep met GGZ problematiek;

 3. Ontwikkelen van een voorstel voor meer vrije ruimte voor beroepskrachten.

Voor alle drie de projectideeën zijn we op zoek naar beroepskrachten die het een uitdaging vinden om mee te denken!
Voor projectidee 3 zijn we ook op zoek naar een projectleider.
Mocht je aan een van de drie projectideeën mee willen helpen, meld je dan aan bij bianca.vaessen@maastricht.nl.

Meer informatie over de projectideeën vind je in de bijlage, klik hier.
Meer informatie over de nieuwe trainingen Positieve Gezondheid vanaf november 2018, klik hier.

Bianca Vaessen, projectleider; Kelly Esten, sociaal team centrum; Piet Hauser, sociaal team Limmel-Nazareth

Bianca Vaessen, projectleider; Kelly Esten, sociaal team centrum; Piet Hauser, sociaal team Limmel-Nazareth

Kick off bijeenkomst “Betere coördinatie van multidisciplinaire zorg met eGPO” op 31 oktober a.s.

Professionals in de Blauwe zorg wijken hebben onlangs een uitnodiging via de email ontvangen voor een kick-off bijeenkomst op 31 oktober a.s.
Dan willen we deze professionals kennis laten maken met het digitaal communicatiesysteem eGPO.

“Betere coördinatie van multidisciplinaire zorg” is een van de doelstellingen van de pilot Blauwe zorg. En dat willen we onder andere gaan realiseren met behulp van het eGPO.
Afgelopen jaar heeft een werkgroep van allerlei zorg- en hulpverleners in Maastricht zich hierover gebogen en besloten om gezamenlijk voor dit digitaal communicatiesysteem te kiezen, waar alle professionals mee (kunnen) gaan werken in deze pilotwijken .
Vanaf 1 november a.s. zal dit programma beschikbaar gesteld worden voor professionals in de wijken én (geselecteerde) patiënten. De implementatie van eGPO in de praktijk zal vanaf die datum begeleid worden door projectbegeleider Jeroen Huijskens
De Universiteit Maastricht zal in 2018 en 2018 een evaluatie uitvoeren.

eGPO wordt al gebruikt in de regio Zaanstreek- Waterland, Kop van Noord Holland, Doesburg, Tilburg, Westelijke Mijnstreek en het eiland Texel.
Alvast een kijkje nemen? Bekijk het filmpje van het werken met eGPO,
hier.

Programma 31 oktober a.s.

 • Welkom + plan van aanpak Blauwe zorg wijken

 • Introductie eGPO, inclusief gebruikerservaring

 • Workshop a.d.h.v. een casus, met aandacht voor interprofessioneel samenwerken

 • Afronding en Mogelijkheid tot stellen van vragen

Aanmelden
Heeft u een uitnodiging ontvangen? We hopen dat u erbij bent! Meld u aan vóór 23 oktober a.s via de link in de mail.
Heeft u geen uitnodiging ontvangen en u vindt wel dat u erbij hoort te zijn, stuur dan een mail naar i.wijnands@zio.nl

egpo.png

Op zoek naar gezondheidsambassadeurs in de wijken

Bij het project ‘Gezondheidsambassadeurs’ leid je een aantal actieve buurtbewoners op tot ‘gezondheids-ambassadeurs’, om op verschillende manieren informatie te verzamelen en te kijken naar Positieve Gezondheid in de buurt. Bij eerdere soortgelijke projecten is gebleken dat er een toename is van kennis, buurtontwikkeling en ervaren gezondheid van de ambassadeurs.
Het project gaat starten in november 2018 met 10-15 mensen en zal bestaan uit een aantal trainingen (met hapje en drankje), een periode van data verzameling en een afsluitende bijeenkomst waar bevindingen worden gedeeld met elkaar met een lekker etentje. Wil je ook meedoen of meer informatie? Neem dan contact op met Sanne Grootjans, 06-34339819 (email: s.grootjans@maastrichtuniversity.nl of blauwezorg@gmail.com), er zijn nog een paar plekjes vrij!

ambassadeurs.png

Nieuw: Facebookpagina voor bewoners!

Blauwe Zorg in de wijk heeft een eigen facebookpagina voor bewoners in de wijken Nazareth, Limmel, Wyckerpoort en Wittevrouwenveld!
Doel is om de bewoners te informeren over de Blauwe zorg activiteiten in de wijken, maar ook over alle andere activiteiten in de wijken die bijdragen aan burgerparticipatie, meedoen, bewustwording, zingeving etc.
Neem eens een kijkje en deel de pagina met je eigen contacten! https://lnkd.in/g2DjZKx
Heeft u informatie die geschikt is voor deze facebookpagina, laat het ons dan weten!

facebookpagina.png

Artikel over "Professionals aan zet" binnen Blauwe zorg in de wijk

Wittevrouwenveld, Wyckerpoort, Nazareth en Limmel. Dat zijn de Maastrichtse wijken waar de pilot actief is rond Blauwe Zorg. De insteek daarbij: op een innovatieve manier werken aan een betere gezondheidstoestand van bewoners en een betere kwaliteit van zorg bij lagere zorgkosten. Lees hier het interview met Ingeborg Wijnands (ZIO) en Bianca Vaessen (gemeente Maastricht) uit het blad Content juli 2018.

foto bianca en ingeborg.png

'Dit ben ik! Wie ben jij? Video portretten uit de wijk.

In  Blauwe Zorg in de Wijk in Maastricht gaan we op zoek naar andere manieren van zorg verlenen. Dat doen we ook door in gesprek te gaan met de bewoners van de vier wijken. Tijdens de opening van de Groene Loper op 29 maart jl. troffen oud-leerlingen en buurtbewoners elkaar in een schoollokaal van de St. Theresiaschool en werd een serie korte video portretten gemaakt.

Eén van deze gesprekken is met Margo. Zij vertelt op openhartige wijze hoe zij ondanks haar ernstige beperkingen vastberaden zelf de touwtjes in handen houdt, over haar druk bezochte keramiek lessen, haar grote liefde en hoe ze het leven ten volle wenst te leven door te focussen op de dingen die ze wel kan.. Dat  sluit zo mooi aan bij de grondgedachte van Blauwe Zorg in de wijk: Positieve Gezondheid. 

Bekijk hier de video: Het verhaal van Margo Gilissen
 

reunie taart.jpg

WMO spoedprocedure van start in de wijken

De WMO spoedprocedure geeft gemandateerde zorgverleners (oa huisarts en wijkverpleegkundige) in de vier wijken de mogelijkheid om bij acute situaties vormen van WMO in te zetten. Op 7 mei 2018 vond een bijeenkomst plaats met een instructie voor Wmo zorgaanbieders in deze wijken. Ook de gemandateerde zorgverleners zijn geïnstrueerd. Startdatum is 1 juni 2018, de proef wordt gemonitord en loopt tot december 2018.

ACHTERGROND

Uit de aangeleverde casussen uit het casussenboek kwam naar voren dat bij verschillende situaties een Wmo-spoedprocedure gemist wordt. Daardoor sluit de zorg niet aan bij de vraag van de burger, wordt ondersteuning te laat ingezet, verloopt het herstel trager en wordt meer stress bij de burger veroorzaakt. Met een aantal beroepskrachten zijn de casussen rondom Wmo-spoedprocedures doorgenomen en uitgezocht hoe dat anders had kunnen verlopen als een Wmo-spoedprocedure voor handen was. De werkgroep kwam er achter dat er een Wmo spoedprocedure hulp bij het huishouden bestond, alleen waren de beroepskrachten niet op de hoogte van deze procedure. De werkgroep heeft een voorstel gemaakt om in acute situaties direct de juiste WMO-zorg in te zetten.

OM WELKE ZORG GAAT HET?

De spoedprocedure is alleen bedoeld voor levensbedreigende en acute situaties die betrekking hebben op somatische en psychische problemen, zoals het wegvallen van het netwerk/mantelzorg. Dan kan middels deze procedure direct de juiste ondersteuning ingezet worden door een aantal gemandateerde beroepskrachten. 
Deze Wmo-spoedprocedure is van toepassing voor:

 • Hulp bij het huishouden (incl. maaltijdvoorziening)
 • Begeleiding (individueel en groep)
 • Dagbesteding en vervoer. 

WELKE BEROEPSKRACHTEN KRIJGEN MANDAAT OM DE WMO-SPOEDPROCEDURE IN TE ZETTEN?

 • Wijkverpleegkundigen werkzaam in de vier pilotwijken;
 • Trajectbegeleiders dementie werkzaam in de vier pilotwijken
 • Huisartsen werkzaam in de vier pilotwijken;
 • Praktijkondersteuners huisartsen werkzaam in de vier pilotwijken.

VERWACHTE VOORDELEN

 • De beroepskracht die vaak bij acute situaties betrokken is, beoordeelt de situatie en sluit aan bij de behoefte van de (hulp)vrager;
 • Er speelt geen verschil van inzicht meer waardoor zorg sneller ingezet kan worden;
 • Zorg en ondersteuning worden passender;
 • Er wordt voorkomen dat problemen verergeren;
 • De (hulp) vrager kan sneller terug naar huis vanuit een opname;
 • Er wordt voorkomen dat de (hulp) vrager niet in de thuissituatie kan verblijven;
 • De Wmo hoeft niet meer binnen twee dagen een huisbezoek af te leggen bij levensbedreigende situaties;
 • De Wmo gaat achteraf toetsen of inderdaad de juiste zorg is ingezet;
 • Zorgaanbieder heeft geen financieel risico bij de inzet van zorg.

EVALUATIE

De stappen die vermeld staan bij uitleg procedure worden gedurende een proefperiode gemonitord en indien nodig bijgesteld. Na deze proefperiode  worden alle bevinden aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd en gekeken of deze procedure stedelijk kan worden geïmplementeerd.
Het voorstel past in het gedachtengoed van Blauwe Zorg in de wijk, onderdeel professional aan zet. 

MEER INFORMATIE:

 • Beknopte samenvatting klik hier.
 • Voorstel werkwijze Wmo spoedprocedure, klik hier
 • Achtergrond informatie van de werkgroep spoedprocedure, klik hier

Contactpersoon:
Bianca Vaessen
Procescoördinator transformatie sociaal domein, Gemeente Maastricht
Programmateam Blauwe Zorg in de wijk
T: 043 - 350 41 04  
E: bianca.vaessen@maastricht.nl

 

foto wmo spoed.jpg

Resultaten Stadspoli Maastricht gepresenteerd tijdens symposium

De Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg van de Universiteit Maastricht evalueert de anderhalvelijnsinitiatieven in Zuid-Limburg. Deze werden op 28 maart jl. tijdens het symposium getiteld ‘Toekomstmuziek in Anderhalvelijnszorg’ gepresenteerd. 
Als het gaat om de resultaten van de Stadspoli in Maastricht tot nu toe, kunt u hier de presentatie bekijken. Via de bijgaande link kunt u alle presentaties bekijken, klik hier