Uitnodiging regiobijeenkomst Merkbaar Beter Thuis VWS op 12 september a.s

Wij presenteren u namens het ministerie van VWS en de VNG, en mede namens wethouder Mara de Graaf-van Haasen van gastgemeente Maastricht, de uitnodiging voor de regiobijeenkomst Merkbaar Beter Thuis op donderdag 12 september voor de regio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg. De regiobijeenkomst vindt van 09.00 uur tot 13.30 uur plaats bij Buitenplaats Vaeshartelt in Maastricht.

Aan de slag met verbeterpunten in de uitvoeringspraktijk van de zorg en ondersteuning thuis (18+)

We gaan in deze bijeenkomst graag gezamenlijk met elkaar aan de slag met een aantal verbeterpunten in de uitvoeringspraktijk van de zorg en ondersteuning thuis (18+).
Het perspectief van de cliënt staat centraal in deze bijeenkomst. Zie de bijlagen voor de uitnodigingsbrief en nadere informatie over de bijeenkomst.

Voor wie?
Als inwoner/cliënt met zorg en ondersteuning thuis of als vertegenwoordiger van een van de organisaties in het speelveld van zorg en ondersteuning in de regio, willen we u via deze mail van harte uitnodigen om deel te nemen aan de bijeenkomst.
Hierbij moet u denken aan de lokale toegang, wijkverpleging, cliëntenorganisaties, advies/Wmo-raden, Wmo-zorgaanbieders/hulpmiddelencentra, mantelzorgcentra, etc.

Aanmelden mogelijk tot en met uiterlijk 19 augustus a.s.!

U bent van harte uitgenodigd zich aan te melden voor deze bijeenkomst via de website www.merkbaarbeterthuis.nl. Een uitgebreide uitnodiging treft u hier aan,
Meer informatie mbt deze uitnodiging treft u hier aan.

Voor deelname aan de bijeenkomst is aanmelding noodzakelijk. De deadline voor het aanmelden is maandag 19 augustus. Wij zien uit naar uw aanmelding en komst.

merkbaar beter thuis.jpg

Bestuurders Deventer bezoeken Blauwe zorg in Maastricht

Op 18 en 19 juli j.l. hebben 25 bestuurders, managers en beleidsmedewerkers uit Deventer een bezoek gebracht in Maastricht. Op diverse locaties (o.a. Stadspoli en Theresiaschool) is de delegatie meegenomen in de Blauwe zorg beweging in Maastricht-Heuvelland. Ook is er een bezoek gebracht aan Huisartsen OZL en Zuyderland MC Sittard.
De deelnemers waren erg enthousiast en zijn geïnspireerd teruggekeerd naar Deventer!
Twee van de drie presentaties kunt u hier bekijken:

presentatie stadspoli deventer juli 2019.jpg
presentatie Boris deventer juli 2019.jpg
presentatie Margot en tom deventer juli 2019.jpg
presentatie Bianca en Maarten deventer juli 2019.jpg

Samenwerking huisarts en sociaal team geïntensiveerd

Sinds voorjaar 2019 werken de twee huisartsenpraktijken van Blauwe Zorg in de Wijk nauw samen met de sociale teams in de Blauwe Zorg wijken. Dat lijkt vanzelfsprekend, tóch was de praktijk anders.

Aanleiding

Patiënten komen bij de huisarts meestal met lichamelijke of psychische klachten. Regelmatig blijken deze vragen echter, direct of indirect, betrekking te hebben op andere leefgebieden zoals dagelijks functioneren, meedoen, kwaliteit van leven, financiële problemen en zingeving (domeinen positieve gezondheid). Dan heeft de huisarts meer informatie en ondersteuning nodig om de juiste inzet van zorg en ondersteuning te kunnen inzetten. Hiervoor kan de huisarts het sociaal team inzetten.
Een tweede aanleiding was een gesprek met de Kredietbank Limburg. Zij zagen mogelijkheden om eerder financiële problemen te signaleren, bijvoorbeeld via het consult bij de huisarts. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen met schulden zich pas na 3 tot 5 jaar melden bij een Kredietbank of andere instantie. En net zo als bij veel problemen geldt, hoe eerder het aangepakt wordt, hoe sneller het opgelost kan zijn.

Financiële problemen kunnen door verschillende gebeurtenissen ontstaan. Voor een huisarts is het bijna onmogelijk om goed uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn om de financiële als ook andere sociale vraagstukken aan te pakken. Wat de huisarts wel kan doen is de problematiek signaleren en bespreken met de patiënt of hij/zij daar ondersteuning bij zou willen hebben. Daarom is de samenwerking gezocht met de sociale teams.

Het sociaal team

In de twee Blauwe zorg wijken zijn twee sociale teams actief. Een sociaal team is een netwerkorganisatie waar verschillende organisaties hun deskundigheid aan leveren. Daardoor is er binnen het sociaal team een brede kennis voorhanden, zowel van formele als informele voorzieningen.

Samenwerking huisarts-sociaal team

De huisartsen uit de pilot wijken Blauwe zorg hebben aangegeven graag één aanspreekpunt binnen het sociaal team willen hebben. En dat is nu zo afgesproken. Met deze contactpersoon hebben de huisartsen nu structureel overleg om casuïstiek te bespreken. Hiernaast kan de huisarts via hem/haar casussen inbrengen die naar het sociaal team doorgezet worden..

Door de samenwerking willen we proberen om vraagstukken zo vroeg mogelijk te signaleren om inzet van zwaardere zorg te voorkomen.

De twee sociale teams houden bij hoeveel en welke vragen, casuïstiek via de huisarts bij hen binnen komt, op welk leefgebied het vraagstuk betrekking heeft en welke afspraken zij samen met de buurtbewoner maken om het vraagstuk aan te pakken. Daarbij maken zij gebruik van positieve gezondheid.

Financiële problematiek

Indien de huisarts constateert dat er sprake is van financiële vraagstukken, dan kan de contactpersoon via het sociaal team de Kredietbank Limburg er bij halen. De kredietbank stelt expertise beschikbaar om mee te denken bij het vraagstuk. Bij complexe vraagstukken zal de Kredietbank de begeleiding overnemen rondom het financiële vraagstuk.

Meer informatie over de sociale team?

Klik hier voor het sociaal team Wittevouwenveld-Wyckerpoort
Klik hier voor het sociaal team Nazareth-Limmel

Contactpersoon Blauwe zorg in de wijk: Bianca Vaessen, programmamanager

61016749_768556123540774_7660831877661458432_n (1).jpg
43471375_1119267838222496_4326767478672719872_o.jpg

Vanaf september 2019 nieuwe scholingen Positieve Gezondheid!

Het is weer zover!

In het kader van de pilot ‘Blauwe Zorg in de wijk’ gaan we vanaf september weer onze scholingen “Positieve gezondheid” aanbieden voor alle beroepskrachten op het gebied van zorg, welzijn, wonen en inkomen in de Blauwe Zorg wijken. De trainingen worden verzorgd door iPH trainer Cisca van der Meijs en een team van ervaringsdeskundigen van Levanto.

Meld je snel aan! Vol=vol

Kijk op onderstaande link voor cursusdata, meer info en aanmelden:

AANMELDEN

Ga naar: https://www.zio.nl/cursus/positieve-gezondheid-2019-44/

Contactpersoon: Anita Vermeer
T: 046 - 850 55 02
M: 06 - 15 86 13 91
E: anita.vermeer@ggdzl.nl

team positieve gezondheid.jpg

Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid

De eenvoudige tool is een gespreksinstrument om ‘het andere gesprek’ te voeren. De tool helpt bespreken en kiezen wat voor een persoon belangrijk is. En is speciaal ontwikkeld voor mensen die moeite hebben met (begrijpend) lezen en andere geïnteresseerden. Er is een digitale en papieren versie.

Hoe te gebruiken?

De Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid wordt bij voorkeur samen met een zorgprofessional ingevuld in een veilige en vertrouwde setting. Er is een digitale versie – met voorleesfunctie – en een papieren versie. Daarbij kunnen zorgprofessionals het begeleidingsdocument gebruiken. In dit document staan tips en handvaten hoe ‘het andere gesprek’ over gezondheid te voeren met volwassenen die moeite hebben met (begrijpend) lezen.

 

Hoe tot stand gekomen?

De basis van de eenvoudige tool ligt in de Volwassenentool Mijn Positieve Gezondheid (taalniveau B1). Bij de Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid is alleen de taal vereenvoudigd en meer gebruikgemaakt van symbolen die gevoelens helpen duiden. Deze versie is uitvoerig getest door laaggeletterden en mensen die moeite hebben met (begrijpend) lezen.

Institute for Positive Health (iPH) is dé motor achter de beweging Positieve Gezondheid. De stichting is opgericht door Machteld Huber, de grondlegger van het gedachtegoed. Het instituut wil de beweging die ontstaan is rond Positieve Gezondheid stimuleren, versterken en versnellen.

logo pos gez.jpg

Proef Krachtenbundeling Malberg: een white-labeled team van professionals van start

De pilot ‘Blauwe zorg in de wijk’ heeft bestuurders in Maastricht-Heuvelland geïnspireerd om in Maastricht (Malberg, Oud-Caberg, Boschpoort en Bosscherveld) als proef te gaan werken met een white-labeld team dat bestaat uit medewerkers vanuit alle deelnemende organisaties. Het gaat om twaalf organisaties die betrokken zijn bij zorg en welzijn in deze buurten die op maandag 15 april j.l. hun handtekening hieronder hebben gezet.

Krachtenbundeling is een proef om zorg en welzijn in de wijk beter te organiseren, tegen lagere kosten én met een betere gezondheid als gevolg. In plaats van een focus op zorg, gaan we naar aandacht voor leven. Goed wonen, leren, werken, en vrije tijd doorbrengen.
 
Team
De organisaties die hun krachten gebundeld hebben in het project, vormen samen een nieuw team in bovenstaande buurten. Dit team is opgebouwd uit medewerkers vanuit alle deelnemende organisaties. Andere zorgverleners, zoals de huisarts, zorgknooppunten op scholen en de wijkagent, staan in directe verbinding met het team. Zo biedt het team begeleiding op de verschillende leefgebieden; wonen, leren, werken, en vrije tijd.

Op maat helpen
Paul Schefman (bestuurder Levanto) legt uit: ‘In de proef in Malberg bundelen gemeente Maastricht, welzijns- en zorgaanbieders gezamenlijk hun krachten om inwoners van Malberg met een ondersteuningsvraag op maat te helpen. Zij doen dit op basis van de principes van positieve gezondheid en op basis van wat ze in de Blauwe Zorg geleerd hebben.

Deze krachtenbundeling is erop gericht om een aantal effecten te realiseren: dat de burger eigenaar is van zijn traject en zelf bepaalt welke keuzes gemaakt worden, dat professionals doen wat nodig is en dit collectief doen waar mogelijk en individueel waar nodig, dat de professionals meer ruimte ervaren en minder regels om te doen wat nodig is en dat meer gezondheid geboden wordt voor minder geld.’

Vertrouwen in de professional
Wethouder Mara de Graaf (o.a. Wmo, Welzijn): ‘Met deze Krachtenbundeling vragen we onze zorgprofessionals in de buurt om, los van de belangen van de eigen organisaties, écht samen te werken om de buurtbewoners te helpen. Daarvoor krijgen ze ruimte en vertrouwen. Dat is nieuw, net zoals de brede samenstelling van het team. Zo blijven we gezamenlijk op zoek naar steeds betere manieren om onze inwoners met een hulpvraag te ondersteunen.

De twaalf organisaties die hun krachten bundelen: Trajekt, Levantogroep, Stichting Radar, Anacare, Youz, Kredietbank Limburg, Altracura, Xonar, Envida, Mee Zuid Limburg, ZIO Zorg in ontwikkeling en de gemeente Maastricht.

Meer informatie:
Bianca Vaessen (gemeente Maastricht) E: bianca.vaessen@maastricht.nl of
Sanny Stauder (ZIO) E: s.stauder@zio.nl

Groepsfoto professionals (foto: Aron Nijs)

Groepsfoto professionals (foto: Aron Nijs)

Voortgang onderzoek Blauwe zorg in de wijk

Het onderzoek naar de pilot Blauwe Zorg is volop in beweging! Dat blijkt uit de volgende berichten:

Study Design van wetenschappelijk onderzoek naar Blauwe zorg in de wijk gepubliceerd in BMC Public Health
Onderzoeker Sanne Grootjans heeft haar eerste artikel gepubliceerd in de prestigieuze journal ‘BMC Public Health’. In dit artikel staat de opzet van het wetenschappelijk onderzoek naar blauwe zorg in de wijk in detail beschreven. Veel leesplezier! https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6551-5


Presentatie Citizen Science in Blauwe Zorg in de Wijk bij de Provincie Limburg en Provincie Groningen
Ine Hesdahl-de Jong en Sanne Grootjans van de Universiteit Maastricht hebben woensdag 27-3-2019 een presentatie over Citizen Science gegeven. Een delegatie van de Provincie Groningen was afgereisd naar het zuiden voor een werkbezoek bij de Provincie Limburg om geïnformeerd te worden over de beweging Limburg Positief Gezondheid. De delegatie was onder de indruk van de pilot Blauwe zorg in de wijk en het Citizen Science project.


Onderzoek blauwe zorg in de wijk gepresenteerd bij het International Conference of Integrated Care (ICIC 2019) in San Sebastian
Onderzoeker Sanne Grootjans van de Universiteit Maastricht heeft tijdens het ICIC congres een presentatie mogen geven over Citizen Science en Blauwe zorg in de wijk. Er was, zowel nationaal als internationaal, veel belangstelling voor blauwe zorg in de wijk.  Daarnaast heeft prof. Dirk Ruwaard met een delegatie van de Universiteit Maastricht een workshop gegeven over het evalueren van de resultaten van de anderhalvelijns zorg. Het was een leerzaam congres!

 

foto talk san sebastian.jpg

Project "Your coach next door" landelijk in het nieuws

Mooi deze aandacht voor Your Coach Next Door op NOS journaal! Deze leefstijl interventie in de wijk voor kinderen met overgewicht is ontwikkeld naar het voorbeeld van de aanpak van obesitas vanuit COACH in het MUMC+. Het maakt tevens onderdeel uit van 'Blauwe Zorg in de wijk' . Klik hier.
Voor meer informatie over het project in de pilot klik hier.

Contactpersoon:
Anita Vermeer, T: 046 - 850 55 02; M: 06 - 15 86 13 91; E: anita.vermeer@ggdzl.nl

YCND overgewicht.jpg

Gezondheidsambassadeurs onderzoeken gezondheid in de buurt

Op donderdagmiddag 14 maart vond de afsluiting van de eerste fase van het project ‘Positieve Gezondheid in de wijk’ plaats. Binnen dit project onderzochten gezondheidsambassadeurs, 13 vrijwilligers uit Wyckerpoort, Wittenvrouwenveld, Nazareth en Limmel, de gezondheid van hun wijken. Zij overhandigden het verslag van het project aan wethouder Mara de Graaf (Wmo, Welzijn, Gezondheid en Diversiteit).

Het project had als doel om de kijk op gezondheid in de wijk te verbreden en om gegevens over gezondheid in de buurt te verzamelen. De deelnemers kregen een training over Positieve Gezondheid en over onderzoek doen in de buurt. Vervolgens interviewden zij 49 mensen en observeerden 50 situaties of mensen in de buurt.


Resultaten

Tijdens de bijeenkomst werden de onderzoeksresultaten toegelicht door Sanne Grootjans, onderzoeker van Maastricht University: “Er zijn diverse factoren naar boven gekomen die de Positieve Gezondheid van de wijk beïnvloeden. Een hele belangrijke factor blijkt het belang van onderlinge verbinding en sociale cohesie in de vier wijken.”

Verder benoemt de onderzoeker dat deze manier van onderzoek doen erg innovatief is voor Nederland. “Dit project is een vorm van ‘burgerwetenschap’, een ultieme manier om onderzoek te richten op waar het écht om draait, namelijk de inwoners zelf. De werkwijze – onderzoek vóór en door buurtbewoners – zien we nog niet vaak. Ik mag ons project en werkwijze daarom zelfs gaan toelichten om een congres in San Sebastian, Spanje. Maastricht kan dus wereldwijd een voorbeeld worden.”

Gezondheid bevorderd  

Deelname aan het project heeft ook positieve effecten voor de gezondheidsambassadeurs zelf. “De ervaren gezondheid van de deelnemers is toegenomen met 5 procent en hun veerkracht met 15 procent. Dat zijn mooie resultaten. We vonden het in dit project ook echt belangrijk om iets te ‘brengen’ naar buurt, in plaats van alleen maar te halen”, aldus Sanne Grootjans.

Na de toelichting van de onderzoeker nam wethouder Mara de Graaf het verslag van het project in ontvangst en reikte de deelnemers een certificaat uit. Ze prees de deelnemers: “De inzet van deze vrijwillige gezondheidsambassadeurs is een fantastisch geschenk aan de stad. Hun onderzoek levert zeer waardevolle kennis op. Daar gaan we mee aan de slag. Bovendien zijn ze echte ambassadeurs geworden van het thema gezondheid in hun buurt. Dat is precies waar een gezonde stad begint: bij de inwoners zelf.”

Het project ‘Positieve Gezondheid in de wijk’ is een samenwerking van de initiatiefnemers van ‘Blauwe Zorg in de Wijk’ (onder andere Universiteit Maastricht, GGD Zuid-Limburg en Gemeente Maastricht). Voor meer informatie over ‘Blauwe Zorg in de Wijk’, zie www.blauwezorgindewijk.nl. Voor meer informatie over “Positieve Gezondheid’, zie www.iph.nl.

Ook in Dagblad de Limburger werd aandacht besteed aan de Gezondheidsambassadeurs! Klik hier voor het artikel in Dagblad de Limburger op 15 maart j.l.

Contactpersoon:
Resi Penders T: 046 - 420 8024 ; M: 06 - 34576074; E: rpenders@zorgbelanglimburg.nl

Gezondheidsambassadeurs__LR_-41.jpg

Resultaten en oplossingen rondom casussenboek

Op 22 januari 2019 vonden de gesprektafels met zorgverleners uit de wijken plaats. Doel van deze bijeenkomst was om het casussenboek uit 2017 (zie hier) samen met de bevindingen van de werkgroep te bespreken .

De werkgroep had namelijk geconstateerd dat een aantal casussen door wijzigingen in processen etc. niet meer voor mag komen. Een andere bevinding van de werkgroep was dat de samenwerking en communicatie tussen professionals nog veel beter kan. Bij deze bijeenkomst waren vooral professionals uit het sociale domein aanwezig.

Vanuit de gesprekstafels zijn o.a. de volgende bevindingen aangegeven:

Casus 21 kan niet meer voorkomen. Door de POH-jeugd is er een goede verbinding tussen team jeugd en de huisartsenpraktijken. POH-jeugd neemt deel aan het casuïstiekoverleg van jeugd. De verbinding met het voorliggend veld kan wel nog versterkt worden.

Alle andere bevindingen uit de gesprekstafel hebben te maken met communicatie, samenwerking en attitude. Bevindingen die o.a. benoemd zijn:

 • Toch nog te weinig ontschotten tussen organisaties. Er is concurrentie tussen organisaties. De concurrentie wordt onderling niet ervaren binnen de sociale teams;

 • Communicatie tussen professionals kan beter, er gebeurt nu veel dubbel. Hulpverleners weten van elkaar niet wat ze doen;

 • Burgers geven aan behoefte te hebben aan 1 contactpersoon/aanspreekpunt om mee te sparren en niet steeds doorgestuurd van de een naar de ander;

 • Er is onvoldoende sprake van gelijkwaardigheid tussen de verschillende beroepsgroepen.

Mogelijke oplossingen die aangedragen zijn vanuit de gesprekstafels:

 • Het spreken van dezelfde taal.

 • Werkzaamheid in dezelfde indeling van de postcodegebieden. Dit zowel in het sociale team als in je eigen werkzaamheden.(baan)

 • Terug aar het kleinschalig werken, kleinere wijken.

 • De kloof tussen de communicatie en het begrip m.b.t. het niveau van de burger is soms groot. Dit anders aanvliegen door meer begrip en rust te tonen. Mensen reageren vaak uit een emotie en onmacht.

 • Verandering van mindset.

De aanwezigen hebben deze manier van bespreken als zeer prettig ervaren. Dat betekent dat er nog een keer een dergelijke bijeenkomst georganiseerd gaat worden. Verder wordt er gekeken welk vervolg gegeven kan worden aan de bevindingen en de aangedragen oplossingen. Wordt vervolgd.

Contactpersoon:
Bianca Vaessen, Programmaleider
T: 043 - 350 41 04  
E: bianca.vaessen@maastricht.nl

PHOTO-2019-01-24-12-00-41.jpg

Evaluatie Wmo Spoedprocedure

In juni 2018 is als project binnen de pilot Blauwe Zorg in de wijk, de Wmo spoedprocedure gestart. Doel van dit project was uitzoeken om bij levensbedreigende en acute situaties die betrekking hebben op somatische en psychische problemen als het wegvallen van het netwerk/mantelzorg, direct de juiste ondersteuning ingezet kan worden door een aantal geselecteerde beroepskrachten.

Om direct de juiste zorg in te kunnen zetten, kregen zowel huisartsen als wijkverpleegkundige het mandaat om deze procedure te hanteren. Duur van het project was 6 maanden. Vervolgens zou de inzet geëvalueerd worden.

De evaluatie is afgerond onder meer aan de hand van dit formulier. De procedure is geen enkele keer ingezet. Toch stellen de gemandateerde zorgverleners voor om de procedure te behouden en gemeente breed te implementeren. Voordat deze beslissing wordt genomen, vindt er een overleg plaats met de gemandateerden en de afdeling Wmo van de gemeente Maastricht om de bevindingen te bespreken.

Meer informatie
Bianca Vaessen, Programmaleider
T: 043 - 350 41 04  
E: bianca.vaessen@maastricht.nl

gerlachus2.jpg

eGPO van start bij twee huisartsenpraktijken en hun netwerk

Per 1-11-2018 zijn de huisartsen en wijkverpleegkundigen van Huisartsenpraktijk Maastricht Oost (Wittevrouwenveld-Wyckerpoort) en Huisartsenpraktijk Nazareth (Limmel-Nazareth) gestart met het gebruik van eGPO als ondersteunend middel binnen het project ‘Digitale Overlegtafel’. Het project dat als doel heeft de interprofessionele samenwerking te optimaliseren. Vanaf december 2018 zijn ook andere zorgpartners betrokken en dit aantal breidt zich steeds verder uit. Momenteel zijn er zo’n 20 zorgverleners die gebruik maken  van eGPO. Gaandeweg zullen meer zorgverleners worden betrokken zodat het netwerk rondom complexe patiënten volledig betrokken en geïnformeerd is.

Deze eerste fase van de pilot is erop gericht om patiënten te includeren en de betrokken zorgpartners uit te nodigen om deel te nemen aan de ‘Digitale Overlegtafel’ middels eGPO.
De eerste ervaringen vanuit de gebruikers zijn positief. Zo was de verwachting dat het invoeren van de gegevens van de betreffende patiënten en het aanmaken van een actieplan binnen eGPO tijdrovend zou zijn, echter blijkt dit in praktijk mee te vallen. “Het is zoals bij iedere nieuwe tool even wennen, maar als je het een paar keer hebt gedaan gaat het vanzelf”; aldus een van de deelnemende huisartsen. Het is wel zaak dat er zoveel mogelijk zorgverleners die betrokken zijn bij de ingevoerde patiënten mee gaan doen zodat het ook genoeg draagvlak krijgt!

 De komende tijd zullen meer zorgverleners benaderd worden om deel te nemen.

Meer informatie?
Jeroen Huijskens, Msc
Projectbegeleider ‘Digitale Overlegtafel’
j.huijskens@zio.nl
+316 12064819

Voor meer informatie over eGPO, klik hier.

egpo.png

Opdrachten uitgevoerd door studenten Zuyd Hogeschool

Studenten van de Zuyd Hogeschool hebben afgelopen half jaar vier opdrachten uitgevoerd in het kader van de pilot Blauwe zorg in de wijk. Dit is gedaan onder de naam “Architect in de wijk 2.0”.
Zij hebben:

 • wijkanalyses gemaakt van Limmel en Nazareth

 • een onderzoek gedaan naar hoe je "trots op Nazareth" kunt meten bij bewoners

 • de toegankelijkheid van Limmel en Nazareth onderzocht en

 • een onderzoek gedaan naar bestemmingsplan van Limmel (Hoolhoes en Campus).

Alle bevindingen worden momenteel in een rapport gebundeld!

Nu al geïnteresseerd in een van deze opdrachten? Stuur een mail naar g.smeets@zio.nl.


Overzicht huurwoningen wijk Limmel en hun coöperaties

Overzicht huurwoningen wijk Limmel en hun coöperaties