Gezondheidsambassadeurs bij “De Week van de Veiligheid”

In het kader van De week van de Veiligheid, van 7 tot en met 11 oktober 2019 is door de gemeente Maastricht in een aantal wijken van Maastricht een infomarkt georganiseerd.
Daarbij werden ook drie van de vier “Blauwe Wijken” bezocht: Limmel (8 oktober), Nazareth (10 oktober), Wittevrouwenveld (11 oktober). Een mogelijkheid tot een ontmoeting tussen professionals en inwoners rond het thema veiligheid: daar wilde de Positieve GezondheidsAmbassadeurs wel bij zijn!

Veiligheid belangrijk thema
Uit de eerdere ontmoetingen, gesprekken, interviews die gezondheidsambassadeurs hebben gevoerd met inwoners in de wijk en ook uit hun eigen ervaringen is gebleken dat het thema veiligheid een belangrijke factor is bij het goed en gezond leven in de wijk. “Beschikbaarheid van de wijkagent?  Wat gebeurt er met meldingen? Waar moet ik zijn met vragen of opmerkingen over situaties in de buurt? …“ zijn enkele vragen die de gezondheidsambassadeurs vaak horen. Door deze infomarkt was de mogelijkheid om deze vragen direct te stellen aan de professionals.

De leefplekmeter
Ook werd gebruik gemaakt van de gelegenheid om in gesprek te gaan met inwoners van de wijken aan de hand van de leefplekmeter. Inwoners konden een groene sticker plakken voor de dingen waar men erg over te spreken is in de wijk. Een rode sticker werd geplakt voor de minpunten.

Een aantal positieve opmerkingen: “Ik woon hier graag”, “eigen identiteit van de buurt”,  “verbondenheid”, “er wordt van alles georganiseerd voor ouderen, zoals dansen en koffiedrinken”.

Opmerkingen die gemaakt werden over de verbeterpunten: “ik ben gedwongen moeten verhuizen in verband met sloop van de woningen; nu, drie jaar later staat de woning nog steeds. Ik had in de tussentijd kunnen sparen voor verhuizing etc.!”; “De weg naar huis, na de activiteiten, is vaak onveilig. Verlichting functioneert niet; groepen jongeren hangen rond”. “we zien de wijkagent te weinig, dus kunnen hem niet aanspreken over de wijk”.

Een van de punten die verhelderd zijn: Sommige meldingen die bewoners nu bij de politie doen of deden en daar vervolgens niets meer op hoorden, kunnen ook (bijvoorbeeld via de app) gedaan worden bij het Team Handhaving van de gemeente. De folder met informatie is zeer overzichtelijk.

Al met al een geslaagde week en goede contactmomenten met buurtbewoners!

Nieuw groep gezondheidsambassadeurs van start.

Tijdens de gesprekken met inwoners is onder de aandacht gebracht dat binnenkort (21 oktober 2019 1e ontmoeting in ‘t Werkhuis) gestart wordt met een nieuwe groep gezondheidsambassadeurs. Belangstellenden kunnen zich wenden tot Rielle Schols, rielle.schols@trajekt.nl of Resi Penders, rpenders@zorgbelanglimburg.nl

 

pg.jpg

Belangstelling voor Citizen Science tijdens het NIAZ/MUMC+ Congres

Vrijdag 27 september j.l. hebben Ine Hesdahl en Sanne Grootjans van de Universiteit Maastricht tijdens het NIAZ/MUMC+ congres twee workshops gehouden over Citizen Science en Positieve Gezondheid.

Contactpersonen: s.grootjans@maastrichtuniversity.nl en I.hesdahl@maastrichtuniversity.nl

Meer informatie over het vervolg van dit project Citizen Science (ofwel Ambassadeurs Positieve gezondheid in de wijk), klik hier.

foto froan workshop.JPG

Inspirerende meedenksessie sociale projecten naar “the next step”

Op 9 oktober 2019 vond er bij Athos een inspirerende bijeenkomst plaats met bestuurders van verschillende organisaties die betrokken zijn bij de projecten Blauwe Zorg in de Wijk, 50 gezinnen aanpak en Krachtenbundeling.
Doel van de bijeenkomst was om gezamenlijk te formuleren welke vervolgstappen nodig zijn om echt een verschil te maken.

Meer informatie: Bianca Vaessen, programmamanager Blauwe zorg in de wijk

next step.jpg

Aandacht in de media voor Blauwe Zorg

Het bezoek van de Koning en Minister Bruins aan Blauwe Zorg, heeft geleid tot veel aandacht in de media!
- Website en Filmpje VWS, 4 september 2019, klik hier.
- Filmpje L1, 9 september 2019, klik hier.
- Dagblad de Limburger, 5 september 2019 klik hier.
- De Telegraaf, 5 september 2019, klik hier.
- LinkedIn, Minister Bruno Bruins, 5 september 209, klik hier,
- Website 'Het Koninklijk huis', klik hier
Verder is er veel aandacht geweest voor het bezoek op de websites van alle partners en financiers van Blauwe Zorg !

_DSC10251.jpg

Strategische Koers 2019-2021 en Lessons Learned Blauwe zorg in de wijk

Waar werken we naar toe en hoe gaan we dat doen?

Het Programmateam Blauwe Zorg in de wijk heeft samen met het Dagelijks bestuur een strategische koers voor Blauwe zorg in de wijk uitgezet voor de jaren 2019-2021. Het strategisch plan geeft aan wat de missie, visie en doelstellingen zijn waar we naartoe werken richting 2021 en op welke wijze we een vervolg geven aan de richting die reeds in 2016 is ingeslagen.

Wat hebben we geleerd?

Op basis van wat we geleerd hebben tot nu toe binnen de pilot hebben we gezamenlijk “Lessons Learned” geformuleerd. Binnen Blauwe Zorg in de wijk zien wij aan de hand van casuïstiek hoe complex we de zorg georganiseerd hebben. Het aanpakken van die complexiteit voor de cliënt/bewoner kan alleen binnen een goede samenwerking met zorgorganisaties en financiers én met systeemoplossingen die het casusniveau overstijgen.
Met deze Lessons Learned beogen we enerzijds om het proces binnen de pilot te verbeteren en te optimaliseren.
Anderzijds kunnen deze lessen gebruikt worden als handvatten voor gemeenten, zorgverzekeraars, organisaties en beroepskrachten om de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek in gang te zetten en vorm te geven.

Strategische Koers Blauwe zorg in de wijk 209-2021, klik hier
Lessons Learned 2019, Blauwe zorg in de wijk, klik hier.

Dagelijks Bestuur Blauwe Zorg in de wijk (van links naar rechts):  Guy Schulpen, medisch directeur ZIO Paul Schefman, voorzitter Raad van Bestuur Levanto Annemieke van Hees, regiomanager Inkoop zorgverzekeraar VGZ Jacques Costongs, voorzitter DB Roger Ruijters, voorzitter Raad van Bestuur Envida Roel Kramer, algemeen directeur Sociaal, gemeente Maastricht

Dagelijks Bestuur Blauwe Zorg in de wijk (van links naar rechts):
Guy Schulpen, medisch directeur ZIO
Paul Schefman, voorzitter Raad van Bestuur Levanto
Annemieke van Hees, regiomanager Inkoop zorgverzekeraar VGZ
Jacques Costongs, voorzitter DB
Roger Ruijters, voorzitter Raad van Bestuur Envida
Roel Kramer, algemeen directeur Sociaal, gemeente Maastricht

De Gezonde Gazet voor wijkbewoners

De Gezonde Gazet is een uitgave van het Sociaal Team Limmel-Nazareth en bedoeld voor bewoners. Deze eerste editie is verspreid in de wijken Nazareth, Limmel, Itteren en Borgharen. De tweede editie wordt medio december verwacht.

Het doel van het blad is bewustwording creëren van bewoners omtrent Positieve Gezondheid. Op allerlei levensvlakken wordt positieve informatie gegeven en praktische tips.. Dit idee is ontstaan bij de stichting Bureninitiatief en doorontwikkelde door de gezondheidsambassadeurs in de blauwe zorg wijken samen met het Sociaal team. Een mooi initiatief van de buurtbewoners zelf!
Klik hier voor deze eerste editie van De Gezonde Gazet.

gezonde+gazet.jpg

Project "Maatje op recept" gestart voor mensen met eenzaamheid

"Maatje op recept" is een project in de vier Blauwe zorg wijken dat is gericht op mensen met eenzaamheidsproblematiek, die wel nog zelfredzaam zijn. Bij Maatje op recept helpt het maatje de ander zich beter te gaan voelen, door samen haar of zijn sociale leven uit te breiden.

Een maatje is een vrijwillig(st)er die wekelijks op bezoek gaat bij iemand die extra aandacht kan gebruiken. Er wordt aan de hand van positieve gezondheid, samen bekeken welke wensen iemand heeft. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om mensen die graag samen met iemand willen praten, wandelen, winkelen of tuinieren. Het doel is om sociaal weer actiever te worden.

In dit project is het de bedoeling dat de mensen via de huisarts, wijkverpleging, sociale teams, specialist ouderengeneeskunde, opbouwwerkers of Thuiszorg worden aangemeld bij de coördinator van het project, Nel Knapen van Trajekt.
Op dit moment worden de vrijwilligers geworven en zal gestart worden met een training die gaat plaatsvinden op 8 oktober, 22 oktober, 29 oktober en 26 november.  

Meer informatie/aanmelding?

Binnenlopen bij Nel Knapen voor meer informatie kan op dinsdagochtenden tussen 10:00 en 12:00 uur in het Trefcentrum aan de Edisonstraat 4.
Voor een kennismakingsgesprek of voor het aanmelden van mensen uit de wijken die volgens u in aanmerking kunnen komen voor een maatje kunt u ook bellen (043 7630010) of mailen met Nel Knapen, c (nel.knapen@trajekt.nl).

eenzaamheid.jpg

De regie nemen over je eigen gezondheid: een verhaal uit de praktijk

In dit interview vertelt Froan Verheijden haar verhaal over haar fysieke en mentale problemen en de hulp die ze daarbij zocht. Uiteindelijk nam ze het heft in eigen handen.
Resi Penders, manager Blauwe zorg in de wijk en werkzaam bij Zorgbelang Limburg vertelt over het stimuleren van wijkbewoners om de regie te nemen over hun eigen gezondheid.
Klik hier voor het artikel uit Content, september 2019

download.png

Het werkbezoek van de Koning en minister aan Blauwe zorg nader bekeken

Op 4 September j.l. was Koning Willem-Alexander op uitnodiging van Minister Bruno Bruins in Maastricht op werkbezoek. Samen kwamen ze kijken naar Blauwe Zorg. Guy Schulpen, medisch directeur van ZIO Zorg in ontwikkeling was hun gastheer.
Hij heeft de Koning en de Minister begeleid langs een groot aantal collega’s die hebben verteld over de Juiste Zorg op de Juiste Plek binnen Blauwe Zorg.

Het bezoek begon in de Oude Theresiaschool in de wijk Wittevrouwenveld in Maastricht.

foto: VWS/Valerie Kuypers

foto: VWS/Valerie Kuypers

Na aankomst van de Koning en de minister, namen zij plaats aan tafel bij de bestuurders van de pilot Blauwe Zorg in de wijk:
Guy Schulpen , medisch directeur ZIO (Zorg in ontwikkeling)
Roel Kramer, algemeen directeur Sociaal, gemeente Maastricht
Mara de Graaf, wethouder Zorg, Welzijn, Gezondheid en Diversiteit.
Tinus Dekkers, Zorginkoop & Contractmanagement Integrale Zorg Coöperatie VGZ
Paul Schefman, voorzitter Raad van Bestuur Levanto
Roger Ruijters, voorzitter Raad van Bestuur Envida

In dit gesprek vroegen de minister en de Koning vooral naar de motivatie om Blauwe Zorg te starten en over het oplossen van de belemmeringen die het combineren van zorg en welzijn met zich meebrengt. Er werd toegelicht hoe de bestuurlijke samenwerking tot stand is gekomen en voor welke uitdagingen Blauwe zorg nu voor staat.

foto: VWS/Valerie Kuypers

foto: VWS/Valerie Kuypers

Daarna liepen de Koning en de minister naar het Gezondheidscentrum Maastricht-Oost. Tijdens deze wandeling vertelden twee gezondheidsambassadeurs in de wijk, dit zijn inwoners van de wijk getraind aan de hand van het gedachtengoed Positieve Gezondheid, wat zij samen met andere bewoners doen om hun eigen gezondheid en die in de wijk te verbeteren. Deze twee ambassadeurs zijn begeleid door Resi Penders, adviseur Zorgbelang Limburg.

foto: VWS/Valerie Kuypers

foto: VWS/Valerie Kuypers

Huisarts Charles Wijnands ontving de Koning en de minister in zijn huisartsenpraktijk. Daar vond een gesprek plaats met zorgverleners over hoe zij door Blauwe Zorg in de wijk anders zijn gaan werken en wat dit betekent voor de samenwerking. Een psychiater, een gezinsondersteuner jeugd, een gezinsregisseur en een huisarts deelden hun ervaringen. Ze vertelden over de belangrijke samenwerking met het Sociaal Team, wijkverpleegkundigen, jeugdartsen en GGZ-partners om de bewoners zoveel mogelijk te ondersteunen bij hun hulpvraag. Het gedachtegoed Positieve Gezondheid staat in deze samenwerking centraal.
Het gesprek vond plaats samen met:
Sanny Stauder - Gezinsregisseur van multiprobleem-gezinnen
Boris Klinkenberg - Psychiater Mondriaan
Judith Corduwener- Praktijkondersteuner Jeugd

foto: VWS/Valerie Kuypers

foto: VWS/Valerie Kuypers

Daarna vond een ontmoeting met twee patiënten en een ervaringsdeskundigen plaats over wat zij merken van de ‘Blauwe zorg in de wijk. Zij vertelden hun (indrukwekkende) verhaal. Hun ervaringen met de vele zorgverleners die in het verleden over de vloer kwamen en de verandering die zij nu ervaren.

foto: VWS/Valerie Kuypers

foto: VWS/Valerie Kuypers

Vervolgens vond in de Stadspoli een gesprek plaats met onder andere een specialist uit het MUMC+ en een huisarts over de werkwijze van de Stadspoli. De initiatiefnemers van de Stadspoli vertelden over het ontstaan en over de wijze van samenwerking tussen ziekenhuis en huisartsen. Aan de orde kwamen o.a.: de voordelen van deze werkwijze voor zorgverleners en patiënten, de afspraken die er zijn gemaakt met de zorgverzekeraars? De uitdagingen die er zijn geweest om de stadspoli tot stand te laten komen en toekomstige ontwikkelingen.

Het gesprek vond plaats samen met:
Hans Fiolet - Maastricht UMC (mede initiatiefnemer stadspoli)
Esther Coumans - Locatiemanager Stadspoli
Tinus Dekkers, Zorginkoop & Contractmanagement Integrale Zorg Coöperatie VGZ
Monique Hanraets - Adjunct-directeur RVE Patiënt en Zorg Maastricht UMC+
Tim Boymans– Orthopeed
Charles Wijnands - Huisarts

foto: VWS/Valerie Kuypers

foto: VWS/Valerie Kuypers

Blauwe zorg is een goed voorbeeld van ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Het ministerie van VWS ondersteunt het veld bij deze ontwikkeling. Het laatste gesprek had vooral betrekking op de goede voorbeelden van ‘De Juiste zorg op de juiste plek’ elders in het land. De minister lichtte toe wat het ministerie doet om deze beweging in het veld te ondersteunen.
Besproken werd op welke manier we kunnen zorgen dat het niet bij een goed initiatief in de regio blijft, maar ook op andere plaatsen de zorg op vergelijkbare wijze wordt georganiseerd.

Het gesprek vond plaats samen met:
Joris van Eijck - Directeur Zorg, Menzis, lid van de taskforce JZOJP
Joost Dekker - Hoogleraar Paramedische Zorg Vumc, lid van de taskforce JZOJP
Hilde Reints - Directeur Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit Gemeente Amsterdam, lid van de taskforce JZOJP
Dirk Ruwaard - Hoogleraar Public Health and Health Care Innovation

foto: VWS/Valerie Kuypers

foto: VWS/Valerie Kuypers

Aan het einde van deze bijzondere dag vond een informele borrel plaats met alle betrokkenen.

Meer informatie? Bekijk het filmpje hier! In dit filmpje zijn per abuis de logo’s van Burgerkracht Limburg ,
Zorgbelang Limburg en Xonar niet weergegeven.
Of neem contact op met een van de programmamanagers van het team Blauwe zorg in de wijk, klik hier.
Voor meer informatie over de Stadspoli, klik hier.

Uitnodiging regiobijeenkomst Merkbaar Beter Thuis VWS op 12 september a.s

Wij presenteren u namens het ministerie van VWS en de VNG, en mede namens wethouder Mara de Graaf-van Haasen van gastgemeente Maastricht, de uitnodiging voor de regiobijeenkomst Merkbaar Beter Thuis op donderdag 12 september voor de regio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg. De regiobijeenkomst vindt van 09.00 uur tot 13.30 uur plaats bij Buitenplaats Vaeshartelt in Maastricht.

Aan de slag met verbeterpunten in de uitvoeringspraktijk van de zorg en ondersteuning thuis (18+)

We gaan in deze bijeenkomst graag gezamenlijk met elkaar aan de slag met een aantal verbeterpunten in de uitvoeringspraktijk van de zorg en ondersteuning thuis (18+).
Het perspectief van de cliënt staat centraal in deze bijeenkomst. Zie de bijlagen voor de uitnodigingsbrief en nadere informatie over de bijeenkomst.

Voor wie?
Als inwoner/cliënt met zorg en ondersteuning thuis of als vertegenwoordiger van een van de organisaties in het speelveld van zorg en ondersteuning in de regio, willen we u via deze mail van harte uitnodigen om deel te nemen aan de bijeenkomst.
Hierbij moet u denken aan de lokale toegang, wijkverpleging, cliëntenorganisaties, advies/Wmo-raden, Wmo-zorgaanbieders/hulpmiddelencentra, mantelzorgcentra, etc.

Aanmelden mogelijk tot en met uiterlijk 19 augustus a.s.!

U bent van harte uitgenodigd zich aan te melden voor deze bijeenkomst via de website www.merkbaarbeterthuis.nl. Een uitgebreide uitnodiging treft u hier aan,
Meer informatie mbt deze uitnodiging treft u hier aan.

Voor deelname aan de bijeenkomst is aanmelding noodzakelijk. De deadline voor het aanmelden is maandag 19 augustus. Wij zien uit naar uw aanmelding en komst.

merkbaar beter thuis.jpg

Bestuurders Deventer bezoeken Blauwe zorg in Maastricht

Op 18 en 19 juli j.l. hebben 25 bestuurders, managers en beleidsmedewerkers uit Deventer een bezoek gebracht in Maastricht. Op diverse locaties (o.a. Stadspoli en Theresiaschool) is de delegatie meegenomen in de Blauwe zorg beweging in Maastricht-Heuvelland. Ook is er een bezoek gebracht aan Huisartsen OZL en Zuyderland MC Sittard.
De deelnemers waren erg enthousiast en zijn geïnspireerd teruggekeerd naar Deventer!
Twee van de drie presentaties kunt u hier bekijken:

presentatie stadspoli deventer juli 2019.jpg
presentatie Boris deventer juli 2019.jpg
presentatie Margot en tom  deventer juli 2019.jpg
presentatie Bianca en Maarten deventer juli 2019.jpg

Samenwerking huisarts en sociaal team geïntensiveerd

Sinds voorjaar 2019 werken de twee huisartsenpraktijken van Blauwe Zorg in de Wijk nauw samen met de sociale teams in de Blauwe Zorg wijken. Dat lijkt vanzelfsprekend, tóch was de praktijk anders.

Aanleiding

Patiënten komen bij de huisarts meestal met lichamelijke of psychische klachten. Regelmatig blijken deze vragen echter, direct of indirect, betrekking te hebben op andere leefgebieden zoals dagelijks functioneren, meedoen, kwaliteit van leven, financiële problemen en zingeving (domeinen positieve gezondheid). Dan heeft de huisarts meer informatie en ondersteuning nodig om de juiste inzet van zorg en ondersteuning te kunnen inzetten. Hiervoor kan de huisarts het sociaal team inzetten.
Een tweede aanleiding was een gesprek met de Kredietbank Limburg. Zij zagen mogelijkheden om eerder financiële problemen te signaleren, bijvoorbeeld via het consult bij de huisarts. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen met schulden zich pas na 3 tot 5 jaar melden bij een Kredietbank of andere instantie. En net zo als bij veel problemen geldt, hoe eerder het aangepakt wordt, hoe sneller het opgelost kan zijn.

Financiële problemen kunnen door verschillende gebeurtenissen ontstaan. Voor een huisarts is het bijna onmogelijk om goed uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn om de financiële als ook andere sociale vraagstukken aan te pakken. Wat de huisarts wel kan doen is de problematiek signaleren en bespreken met de patiënt of hij/zij daar ondersteuning bij zou willen hebben. Daarom is de samenwerking gezocht met de sociale teams.

Het sociaal team

In de twee Blauwe zorg wijken zijn twee sociale teams actief. Een sociaal team is een netwerkorganisatie waar verschillende organisaties hun deskundigheid aan leveren. Daardoor is er binnen het sociaal team een brede kennis voorhanden, zowel van formele als informele voorzieningen.

Samenwerking huisarts-sociaal team

De huisartsen uit de pilot wijken Blauwe zorg hebben aangegeven graag één aanspreekpunt binnen het sociaal team willen hebben. En dat is nu zo afgesproken. Met deze contactpersoon hebben de huisartsen nu structureel overleg om casuïstiek te bespreken. Hiernaast kan de huisarts via hem/haar casussen inbrengen die naar het sociaal team doorgezet worden..

Door de samenwerking willen we proberen om vraagstukken zo vroeg mogelijk te signaleren om inzet van zwaardere zorg te voorkomen.

De twee sociale teams houden bij hoeveel en welke vragen, casuïstiek via de huisarts bij hen binnen komt, op welk leefgebied het vraagstuk betrekking heeft en welke afspraken zij samen met de buurtbewoner maken om het vraagstuk aan te pakken. Daarbij maken zij gebruik van positieve gezondheid.

Financiële problematiek

Indien de huisarts constateert dat er sprake is van financiële vraagstukken, dan kan de contactpersoon via het sociaal team de Kredietbank Limburg er bij halen. De kredietbank stelt expertise beschikbaar om mee te denken bij het vraagstuk. Bij complexe vraagstukken zal de Kredietbank de begeleiding overnemen rondom het financiële vraagstuk.

Meer informatie over de sociale team?

Klik hier voor het sociaal team Wittevouwenveld-Wyckerpoort
Klik hier voor het sociaal team Nazareth-Limmel

Contactpersoon Blauwe zorg in de wijk: Bianca Vaessen, programmamanager

61016749_768556123540774_7660831877661458432_n (1).jpg
43471375_1119267838222496_4326767478672719872_o.jpg

Vanaf september 2019 nieuwe scholingen Positieve Gezondheid!

Het is weer zover!

In het kader van de pilot ‘Blauwe Zorg in de wijk’ gaan we vanaf september weer onze scholingen “Positieve gezondheid” aanbieden voor alle beroepskrachten op het gebied van zorg, welzijn, wonen en inkomen in de Blauwe Zorg wijken. De trainingen worden verzorgd door iPH trainer Cisca van der Meijs en een team van ervaringsdeskundigen van Levanto.

Meld je snel aan! Vol=vol

Kijk op onderstaande link voor cursusdata, meer info en aanmelden:

AANMELDEN

Ga naar: https://www.zio.nl/cursus/positieve-gezondheid-2019-44/

Contactpersoon: Anita Vermeer
T: 046 - 850 55 02
M: 06 - 15 86 13 91
E: anita.vermeer@ggdzl.nl

team positieve gezondheid.jpg

Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid

De eenvoudige tool is een gespreksinstrument om ‘het andere gesprek’ te voeren. De tool helpt bespreken en kiezen wat voor een persoon belangrijk is. En is speciaal ontwikkeld voor mensen die moeite hebben met (begrijpend) lezen en andere geïnteresseerden. Er is een digitale en papieren versie.

Hoe te gebruiken?

De Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid wordt bij voorkeur samen met een zorgprofessional ingevuld in een veilige en vertrouwde setting. Er is een digitale versie – met voorleesfunctie – en een papieren versie. Daarbij kunnen zorgprofessionals het begeleidingsdocument gebruiken. In dit document staan tips en handvaten hoe ‘het andere gesprek’ over gezondheid te voeren met volwassenen die moeite hebben met (begrijpend) lezen.

 

Hoe tot stand gekomen?

De basis van de eenvoudige tool ligt in de Volwassenentool Mijn Positieve Gezondheid (taalniveau B1). Bij de Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid is alleen de taal vereenvoudigd en meer gebruikgemaakt van symbolen die gevoelens helpen duiden. Deze versie is uitvoerig getest door laaggeletterden en mensen die moeite hebben met (begrijpend) lezen.

Institute for Positive Health (iPH) is dé motor achter de beweging Positieve Gezondheid. De stichting is opgericht door Machteld Huber, de grondlegger van het gedachtegoed. Het instituut wil de beweging die ontstaan is rond Positieve Gezondheid stimuleren, versterken en versnellen.

logo pos gez.jpg

Proef Krachtenbundeling Malberg: een white-labeled team van professionals van start

De pilot ‘Blauwe zorg in de wijk’ heeft bestuurders in Maastricht-Heuvelland geïnspireerd om in Maastricht (Malberg, Oud-Caberg, Boschpoort en Bosscherveld) als proef te gaan werken met een white-labeld team dat bestaat uit medewerkers vanuit alle deelnemende organisaties. Het gaat om twaalf organisaties die betrokken zijn bij zorg en welzijn in deze buurten die op maandag 15 april j.l. hun handtekening hieronder hebben gezet.

Krachtenbundeling is een proef om zorg en welzijn in de wijk beter te organiseren, tegen lagere kosten én met een betere gezondheid als gevolg. In plaats van een focus op zorg, gaan we naar aandacht voor leven. Goed wonen, leren, werken, en vrije tijd doorbrengen.
 
Team
De organisaties die hun krachten gebundeld hebben in het project, vormen samen een nieuw team in bovenstaande buurten. Dit team is opgebouwd uit medewerkers vanuit alle deelnemende organisaties. Andere zorgverleners, zoals de huisarts, zorgknooppunten op scholen en de wijkagent, staan in directe verbinding met het team. Zo biedt het team begeleiding op de verschillende leefgebieden; wonen, leren, werken, en vrije tijd.

Op maat helpen
Paul Schefman (bestuurder Levanto) legt uit: ‘In de proef in Malberg bundelen gemeente Maastricht, welzijns- en zorgaanbieders gezamenlijk hun krachten om inwoners van Malberg met een ondersteuningsvraag op maat te helpen. Zij doen dit op basis van de principes van positieve gezondheid en op basis van wat ze in de Blauwe Zorg geleerd hebben.

Deze krachtenbundeling is erop gericht om een aantal effecten te realiseren: dat de burger eigenaar is van zijn traject en zelf bepaalt welke keuzes gemaakt worden, dat professionals doen wat nodig is en dit collectief doen waar mogelijk en individueel waar nodig, dat de professionals meer ruimte ervaren en minder regels om te doen wat nodig is en dat meer gezondheid geboden wordt voor minder geld.’

Vertrouwen in de professional
Wethouder Mara de Graaf (o.a. Wmo, Welzijn): ‘Met deze Krachtenbundeling vragen we onze zorgprofessionals in de buurt om, los van de belangen van de eigen organisaties, écht samen te werken om de buurtbewoners te helpen. Daarvoor krijgen ze ruimte en vertrouwen. Dat is nieuw, net zoals de brede samenstelling van het team. Zo blijven we gezamenlijk op zoek naar steeds betere manieren om onze inwoners met een hulpvraag te ondersteunen.

De twaalf organisaties die hun krachten bundelen: Trajekt, Levantogroep, Stichting Radar, Anacare, Youz, Kredietbank Limburg, Altracura, Xonar, Envida, Mee Zuid Limburg, ZIO Zorg in ontwikkeling en de gemeente Maastricht.

Meer informatie:
Bianca Vaessen (gemeente Maastricht) E: bianca.vaessen@maastricht.nl of
Sanny Stauder (ZIO) E: s.stauder@zio.nl

Groepsfoto professionals (foto: Aron Nijs)

Groepsfoto professionals (foto: Aron Nijs)

Voortgang onderzoek Blauwe zorg in de wijk

Het onderzoek naar de pilot Blauwe Zorg is volop in beweging! Dat blijkt uit de volgende berichten:

Study Design van wetenschappelijk onderzoek naar Blauwe zorg in de wijk gepubliceerd in BMC Public Health
Onderzoeker Sanne Grootjans heeft haar eerste artikel gepubliceerd in de prestigieuze journal ‘BMC Public Health’. In dit artikel staat de opzet van het wetenschappelijk onderzoek naar blauwe zorg in de wijk in detail beschreven. Veel leesplezier! https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6551-5


Presentatie Citizen Science in Blauwe Zorg in de Wijk bij de Provincie Limburg en Provincie Groningen
Ine Hesdahl-de Jong en Sanne Grootjans van de Universiteit Maastricht hebben woensdag 27-3-2019 een presentatie over Citizen Science gegeven. Een delegatie van de Provincie Groningen was afgereisd naar het zuiden voor een werkbezoek bij de Provincie Limburg om geïnformeerd te worden over de beweging Limburg Positief Gezondheid. De delegatie was onder de indruk van de pilot Blauwe zorg in de wijk en het Citizen Science project.


Onderzoek blauwe zorg in de wijk gepresenteerd bij het International Conference of Integrated Care (ICIC 2019) in San Sebastian
Onderzoeker Sanne Grootjans van de Universiteit Maastricht heeft tijdens het ICIC congres een presentatie mogen geven over Citizen Science en Blauwe zorg in de wijk. Er was, zowel nationaal als internationaal, veel belangstelling voor blauwe zorg in de wijk.  Daarnaast heeft prof. Dirk Ruwaard met een delegatie van de Universiteit Maastricht een workshop gegeven over het evalueren van de resultaten van de anderhalvelijns zorg. Het was een leerzaam congres!

 

foto talk san sebastian.jpg