De trainingen Positieve Gezondheid in de Blauwe Zorg wijken lopen storm

Na een druk bezochte Kick-Off op 31 mei, zijn meer dan 40 beroepskrachten gestart met de trainingen Positieve Gezondheid onder leiding van Machteld Huber. Speciaal voor onze pilot verzorgt zij vanuit haar Institute for Positive Health (iPH) deze scholing en brengt zij haar kennis over aan onze professionals.

Gezamenlijke taal
In de Blauwe Zorg wijken willen wij meer werken vanuit de idealen en behoeften van de bewoners en beter samenwerken ten behoeve van deze mensen. Om dit te realiseren is een gezamenlijke taal, een denkkader, essentieel.  Positieve gezondheid biedt dit. In deze training leren deelnemers Persoonlijke Gezondheid professioneel in te zetten bij het begeleiden en coachen van de zorgvrager, de cliënt. Professionals van de sociale teams, huisartsenpraktijken, ggz-teams, welzijn, WMO, participatiewet en jeugdwet kunnen participeren. Enige voorwaarde is dat zij in of mét de pilotwijken werken.

Breder geheel aan activiteiten
In de wijkpilot zijn er diverse initiatieven gestart om Positieve Gezondheid te laten landen in de wijken. Vanuit het train de trainer principe worden mensen opgeleid om deze trainingen in hun eigen organisatie of werkgebied in de toekomst te gaan verzorgen. Bovendien wordt bij de verschillende organisaties gezocht naar ambassadeurs of procesbegeleiders die positieve gezondheid op de agenda kunnen zetten.  Met de leidinggevenden en beleidsmedewerkers van de betrokken organisaties is een proces gestart om te bekijken hoe positieve gezondheid kan landen in de organisaties, en welke instrumenten en maatregelen daarbij gebruikt worden. In de pilot is bovendien een initiatief met bewoners gestart vanuit het concept van positieve gezondheid, waarbij gezondheid vanuit het perspectief van de bewoners wordt geadresseerd.

Wie organiseert de trainingen?
In de wijkpilot organiseert Anita Vermeer, GGD Zuid Limburg, alle Positieve Gezondheidsinitiatieven voor beroepskrachten. Alle bij Blauwe Zorg betrokken organisaties dragen financieel bij aan het mogelijk maken van de trainingen. Machteld Huber zet zich vanuit institute of Positive Health en het Actiecentrum Positieve Gezondheid in voor het breed verspreiden van Positieve gezondheid in de provincie Limburg.

Positieve gezondheid en bewoners
Karenanna Knopper van Stichting Zorgbelang, begeleidt het proces blauwe zorg in de wijk met bewoners. In deze wijkpilot krijgen bewoners de kans om een workshop Positieve Gezondheid te volgen. De workshop is ontwikkeld door Huis voor de Zorg, partner van het Actiecentrum Positieve Gezondheid Limburg. Hiermee wordt een bewustwordingsproces in gang gezet waarbij bewoners beter inzicht te krijgen in hun eigen wensen, behoeftes en mogelijkheden, én tevens hoe zij daar zelf de regie over kunnen nemen.

scholing pos gez 3.JPG

Voor meer praktische informatie over de trainingen, ga naarhttp://www.zio.nl/scholing/cursus/11770/training-positieve-gezondheid-blauwe-wijk/

Voor informatie over positieve gezondheid binnen de blauwe wijk
https://www.blauwezorg.nl/blauwe-zorg-in-de-wijk/