Organisaties ondertekenen commitmentverklaring Blauwe Zorg in de wijk

Commitment van alle betrokken partijen aan de wijkpilot is belangrijk voor het realiseren van de doelen van de wijkpilot. Daarom is een gezamenlijke verklaring opgesteld waarin uitgangspunten en afspraken van de pilot zijn vastgelegd. Deze verklaring wordt binnenkort ondertekend door de bestuurders in de Ambassadeursgroep. 

Ambassadeursgroep Blauwe zorg in de wijk
Deze Ambassadeursgroep bestaat uit negen bestuurders en vormt een vertegenwoordiging van partijen die essentieel zijn voor het succesvol uitrollen van de wijkpilot. Deelnemers zijn:  GGD Zuid Limburg, Envida, Gemeente Maastricht, Huis voor de Zorg, Levanto, Radar, Traject, ZIO en Zorgverzekeraar VGZ. 

De uitgangspunten van de wijkpilot worden onderschreven

  • Organisaties vertrouwen op elkaars inzet voor het project en zijn hierover transparant naar elkaar. 
  • Het gedachtegoed van positieve gezondheid vormt de leidraad voor het handelen van burgers, professionals, organisaties en financiers in de wijkpilot. Dit betekent onder andere dat alle levensdomeinen altijd in ogenschouw worden genomen. 
  • Ook is het belangrijk dat de deelnemende organisaties naar buiten toe, maar ook naar de professionals toe, duidelijk maken dat het belang van de wijkpilot boven het eigen organisatiebelang gaat. De dynamiek in de projecten vraagt van de betrokken partijen in de wijkpilot om de professional een flexibele, brede rol te geven. Professionals dienen daarom binnen de projecten de professionele ruimte te krijgen om te kunnen doen wat nodig is, zij moeten als zij effectief willen zijn, over een hoge mate van professionele autonomie kunnen beschikken. 
  • Daarnaast zal een open dialoog gevoerd worden over het domein overstijgend organiseren van zorg-, hulp- en dienstverlening, alleen dan kunnen we beproeven hoe we slimmer kunnen omgaan met de beschikbare middelen en inzet van professionals.

In beginsel kan elke nieuwe partij meedoen aan de wijkpilot, mits de uitgangspunten en afspraken van de wijkpilot worden onderschreven, de zorgaanbieder zich committeert aan de wijkpilot en waarde toevoegt (een concrete bijdrage levert) aan de wijkpilot als geheel.

Het moment van ondertekening
Kortom de wijkpilot komt in een zichtbare fase. Vele professionals en managers zijn al gestart met de cursus positieve gezondheid. Binnenkort starten ook cursussen voor bewoners. Professionals buigen zich nu al over het oplossen van knelpunten die bewoners hebben ervaren in de dienstverlening. Vele andere projecten zijn startklaar. Ook de financiering is door Gemeente Maastricht, de Provincie Limburg en VGZ gegarandeerd. Het juiste tijdstip voor ondertekening is dus aangebroken. 

De exacte datum wordt bepaald waarop de bestuurders de commitmentverklaring gezamenlijk kunnen ondertekenen in najaar 2017. We willen dit graag breed uitdragen via de pers naar het algemeen publiek.

shutterstock_495568735.jpg

Meer informatie?
Op de website Blauwe zorg, treft u via deze link onze contactgegevens aan.