Start Nieuwsbrief Pilot ‘Blauwe Zorg in de wijk’

Vandaag starten we met het uitbrengen van een digitale nieuwsbrief voor beroepskrachten, beleidsmakers en bestuurders in Maastricht-Heuvelland over de pilot “Blauwe Zorg in de Wijk”!  
In deze nieuwsbrief vindt u elke paar maanden nieuws en berichten over de projecten die in de pilot worden uitgevoerd met de beroepskrachten en met de bewoners in de vier Maastrichtse wijken Limmel, Nazareth, Wittevrouwenveld en Wyckerpoort.

Wat gaan we doen?
‘Blauwe Zorg in de wijk’ is een ambitieuze pilot omdat deze door de schotten van financiering en beheersing heen gaat. In de pilot geven welzijn- en zorgaanbieders, de gemeente en financiers vorm aan een beweging waarbij de financiële schotten (virtueel) moeten verdwijnen. Vanuit het concept Positieve Gezondheid zullen we beroepskrachten ondersteunen om integraal naar de cliënt/patiënt te kijken, durven te schakelen naar andere domeinen en/of erbij halen, uiteraard altijd in overleg met de burger. We willen burgers leren om aan de hand van positieve gezondheid zo goed mogelijk inzicht te geven in eigen kracht en betekenis te geven aan hun leven.
We doen dit met behulp van diverse projecten, die samen met beroepskrachten en burgers worden opgezet. Over deze projecten zullen we u informeren in de nieuwsbrief. Meer informatie over de pilot kunt u nalezen op de website.

Subsidie en Governancestructuur
Deze pilot wordt mogelijk gemaakt met subsidie van de gemeente Maastricht, coöperatie VGZ en de Provincie Limburg. Het brede zorg en- welzijnsveld in Maastricht-Heuvelland heeft zich medio 2016 reeds uitgesproken om te participeren in de wijkpilot. De governancestructuur (o.a. Dagelijks Bestuur en Ambassadeursgroep) is overzichtelijk en compact en wordt afgestemd op de ontwikkeling van de pilot Blauwe Zorg in de wijk. 

Praktische informatie
Indien u wel tot de doelgroep behoort, maar geen nieuwsbrief heeft ontvangen dan kunt u dit doorgeven aan onderstaand contactadres. Denkt u dat u een nieuwsbericht heeft dat ook in het kader van de pilot geplaatst zou kunnen worden, stuur dit dan naar onderstaand contactadres. Wilt u meer weten over de pilot of over de projecten binnen de pilot, neem dan contact op met een van de medewerkers van het Programmateam.

Contactadres nieuwsbrief
Secretariaat ZIO, info@zio.nl of 043 350 69 13.

 

shutterstock_429307234.jpg

Contactadres nieuwsbrief: Secretariaat ZIO, info@zio.nl of 043 350 69 13.