Onderzoek gezondheidseffecten van de Groene Loper in combinatie met  Blauwe Zorg in de wijk

Tot voor kort werden vier buurten in Maastricht doorkruist door de snelweg A2. Onlangs is de snelweg ondertunneld en is bovengronds plaatsgemaakt voor een vijf kilometer lange parklaan; de Groene Loper. In dezelfde buurten is gestart met de pilot Blauwe Zorg, waarin inwoners, zorgverzekeraars en lokale overheden krachten bundelen om de positieve gezondheid van kwetsbare inwoners te verbeteren.

Stef Kremers, hoogleraar obesitas van de UM heeft van ZonMw goedkeuring gekregen om het volgende onderzoek te gaan uitvoeren naar de gezondheidseffecten van de Groene Loper in combinatie met onze wijkpilot: INDIGO.

In deze studie wordt onderzocht hoe effectief deze interventies zijn in het verkleinen van verschillen tussen inwoners van Maastricht op het gebied van positieve gezondheid en hoe de twee programma’s elkaar mogelijk versterken. We volgen ook hoe de twee programma’s zijn ingevoerd, en hoe verschillende samenwerkingsstrategieën bijdragen aan het creëren van duurzame verbeteringen in de buurt.

Het onderzoek was oorspronkelijk met name bedoeld om te kijken wat de gezondheidseffecten van de Groene Loper zijn, maar aangezien bij die buurten juist ook onze pilot loopt en zoveel aandacht voor positieve gezondheid is, is besloten om hierop aan te sluiten in dit onderzoek. Dit gebeurt dus ook helemaal in afstemming met Sanne (dus mensen zullen niet dubbel bevraagd worden en dergelijke). Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met gemeente Maastricht, GGD Zuid Limburg, en A2-projectbureau.

Officiele titel:
INDIGO: The impact of the Green Carpet and Blue Care in the Maastricht approach to reduce socioeconomic health inequalities.

groene-loper2.jpg