Vragenlijsten ingevuld door bewoners in het kader van onderzoek

Sanne Grootjans doet promotieonderzoek naar de Pilot Blauwe Zorg in de wijk. Elke nieuwsbrief vertelt ze over de voortgang van haar onderzoek. In dit bericht vertelt ze kort iets over haar effectmeting.

 Het onderzoek van Sanne bestaat grof gezegd uit twee delen. Ten eerste, het volgen van het gehele proces rondom de implementatie van Blauwe Zorg in de wijk en ten tweede, een effectmeting onder de buurtbewoners van de ‘Blauwe wijken’ en vier controle wijken in Maastricht west. De effectmeting wordt uitgevoerd door middel van vragenlijsten welke met de post worden verstuurd en via de mail. De vragen worden in totaal vier keer afgenomen, verdeeld over drie jaar. De eerste vragenlijsten zijn in juli 2017 verstuurd en 1441 mensen hebben de vragenlijst ingevuld en opgestuurd (zie foto 1). In de vragenlijst wordt gevraagd naar de ervaren kwaliteit van leven, veerkracht, ervaren gezondheid, kwaliteit van zorg en er wordt gevraagd een cijfer te geven aan de verschillende domeinen van Positieve Gezondheid. Het uiteindelijke doel van deze effectmeting is om een compleet beeld te krijgen van de ervaren gezondheid van de wijken aangevuld met de zorg – en welzijnskosten, verdeeld over drie jaar.

Op dit moment worden de antwoorden gepseudonimiseerd (de persoonsgegevens zijn versleuteld) ingevoerd, wat een monnikenwerk is. In  mei/juni wordt de tweede vragenlijst verstuurd naar de bewoners.

Meer informatie zie: https://blauwezorg.wixsite.com/mijnsite

 

postzak3.jpg