I2YP komt naar Blauwe zorg in de wijk

Op initiatief Blauwe Zorg in de Wijk  is Karenanna Knopper, contactpersoon Burger aan zet,  met 40 jongeren van In 2 Your Place (I2YP), waarvan de meeste met een GGZ achtergrond, in gesprek gegaan. De gehanteerde interview techniek (geen oplossingen aanbieden, niet sturend) heeft de jongeren uitgenodigd om op een andere manier hun verhaal te vertellen waardoor zij, naast hun problematiek en ervaringen in de ontvangen zorg, ook over hun wensen/ideeën/dromen/mogelijkheden omtrent leven en arbeidsparticipatie hebben gepraat. 

De jongeren hebben de doorlopen zorg/hulp trajecten zeer wisselend ervaren. Echter het is opvallend dat veel van hen opmerken dat zij hebben ervaren dat: Er weinig naar hen wordt geluisterd. Ze niet echt de kans krijgen om hun verhaal te vertellen. Ze vaak niet serieus genomen worden. Er door de beroepskrachten veel ‘ingevuld’ wordt. Er een focus wordt gelegd op de problemen en niet op wat ze wel kunnen of hoe ze dat zouden kunnen gaan doen. Er is grote! behoefte aan praktische hulp. Ook gaven de jongeren aan  dat ze allemaal de (h)erkenning en positiviteit van de ontmoetingen en gesprekken met ervaringsdeskundigen van hun eigen leeftijd als zeer krachtig en fijn hebben ervaren. 

We gaan in Blauwe zorg in de wijk  in samenwerking met o.a Trajekt, onderzoeken of  de  methodiek van I2Yp  kan bijdragen dat jongeren in een kwetsbare positie de weg leren kennen  naar een vaste plek in de wijk waar zij  de kans krijgen om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen aan jongeren/ervaringsdeskundigen van hun eigen leeftijd.

Op termijn zou dit ook kunnen leiden,  i.s.m. met beroepskrachten, dat jongeren die niet direct specialistische hulp behoeven,  doorverwezen worden  naar deze vorm van hulp van ervaringsdeskundigen van hun eigenleeftijd

De workshops die volgen zijn bedoeld voor jongeren vanaf 16 jaar.
Locatie: de Warmoezerij/Caracola, President Rooseveltlaan 213, 6224CP te Maastricht
Meer informatie kunt u opvragen bij: Angeline.vanderMeulen@levantogroep.nl
 

intoyourplace-foto.png